Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm tuần 3 mùa Vọng

BÀI ÐỌC I: Is 54, 1-10

“Chúa kêu gọi ngươi như gọi người thiếu phụ sầu khổ”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa phán: Hỡi người son sẻ, hãy reo mừng! Hãy vui mừng, hãy hân hoan, hỡi người không sinh nở. Vì con cái người phụ nữ bị bỏ rơi sẽ nhiều hơn con cái người có đôi bạn. Hãy mở rộng trại ngươi ở, hãy giăng trướng nhà ngươi, chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc. Ngươi sẽ bành trướng ra bên tả bên hữu, dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm gia nghiệp.

Ðừng sợ, vì ngươi sẽ không phải thất vọng, đừng xấu hổ, vì ngươi sẽ quên sự hổ thẹn thời niên thiếu, và nỗi nhục nhã của thời goá bụa, ngươi cũng quên đi. Vì Ðấng thống trị ngươi là Ðấng đã tạo thành ngươi, Danh Ngài là Chúa Thiên Binh; Ðấng Cứu Chuộc ngươi là Ðấng Thánh Israel, Người là Thiên Chúa khắp địa cầu.

Chúa ngươi phán: như người thiếu phụ bị bỏ rơi và sầu muộn, Chúa gọi ngươi. Sao có thể ly dị người vợ trong buổi thanh xuân? Trong một thời gian ngắn, Ta đã bỏ ngươi, nhưng với lượng từ bi, Ta sẽ đón nhận ngươi. Chúa Cứu Chuộc ngươi phán: Trong cơn nóng giận, Ta đã ẩn mặt khỏi ngươi, nhưng trong tình yêu vĩnh cửu, Ta xót thương ngươi. Cũng như trong thời Noe, Ta đã thề rằng nước lụt Noe sẽ không tràn ra trên đất nữa, thì Ta cũng thề rằng Ta sẽ không giận ngươi, không trách ngươi nữa. Chúa thương xót ngươi phán: Dù núi dời, dù đồi chuyển, tình yêu của Ta đối với ngươi không hề thay đổi, và giao ước bình an của Ta luôn vững bền.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11-12a và 13b

Ðáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a).

Xướng: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa Âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.

Xướng: Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cảm tạ thánh danh Ngài. Vì cơn giận của Ngài chỉ trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ.

Xướng: Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.

Tin mừng: Lc 7, 24-30

Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió ư ?

Vậy các ngươi đi xem gì ? Một người ăn mặc lả lướt ư ? Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì ? Một tiên tri ư ?

Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng: “Này đây Ta sai sứ thần Ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con”.

Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông”.

Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người Biệt phái và Luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho.

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Thánh Gioan Tiền Hô được Thiên Chúa sai đi trước để dẫn đường cho Chúa Giêsu. Nhưng không phải mọi người đều nhận ra Thánh Gioan là một ngôn sứ. Có kẻ đã không nghe lời Ngài kêu gọi. Ta hãy nghe lời các sứ giả để thống hối và tin vào Chúa Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa cho con đôi mắt, nhưng không phải lúc nào con cũng nhìn thấy. Chúa cho con đôi tai, nhưng nhiều lúc con chẳng nghe được gì.

Chúa đã sai thánh Gioan Tiền Hô làm sứ giả đi trước để dọn đường cho Chúa. Rất nhiều người Do Thái đã nhìn thấy Ngài, gặp gỡ Ngài, nghe Ngài rao giảng. Có nhiều người đã nhận ra Ngài là ngôn sứ và thống hối theo lời Ngài mời gọi. Nhưng cũng có nhiều kẻ cứng lòng không thấy được gì, chẳng nghe được gì.

Lạy Chúa, mỗi ngày Chúa đang gửi tới con các sứ giả của Chúa, là cha mẹ con, là các linh mục, là những bạn bè tốt, là những người làm việc tông đồ. Họ đang dọn đường cho Chúa, mở cho Chúa một lối đi nhỏ rẽ vào lòng con. Nhưng con chẳng nhận ra điều đó, con cũng chẳng nghe được những điều họ nói với con. Lối đi vào lòng con đã bị khép lại, kín cổng cao tường. Chúa vẫn đứng ngoài, vẫn gõ, vẫn vẫy gọi, không một dấu hiệu đáp lại, chẳng một tiếng trả lời. Bao nhiêu năm tháng đời con trôi qua là bấy nhiêu năm tháng đầy những tiếng vẫy gọi của Chúa, đầy những tiếng hô dọn đường cho Chúa. Nhưng con chưa thống hối đổi đời được bao nhiêu.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Xin Chúa cho con được thấy và biết lắng nghe mà dọn đi những rác ô uế, để Chúa có được một con đường sạch sẽ bằng phẳng đi vào lòng con. Amen.

Ghi nhớ: “Gioan là sứ thần dọn đường Chúa”.

Nguồn: WGPSG

Bài viết liên quan