Thông Tin

Tin buồn Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống – GP Phan Thiết qua đời

Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được Chúa gọi về lúc 8 giờ sáng nay 1.3.2017. Hưởng thọ 65 tuổi
Cáo Phó Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống   GP Phan Thiết
Cáo Phó Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống GP Phan Thiết

TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC GP PHAN THIẾT

ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG

Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan Thiết

Khẩu hiệu: «Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi» (2Cr 5,14)

– 02-07-1952 : Sinh tại Cao Mộc, Thái Bình.

– 26-10-1985 : Thụ phong Linh mục, do Ðức TGM Phaolô Nguyễn văn Bình.

– 1985-1992 : Phụ tá xứ Tân Mỹ, Hóc Môn.

– 1987-1992 : Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn.

– 1992-1993 : Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

– 1993-1998 : Du học tại Paris. Thạc sĩ Thần học.

– 1998-2001 : Giáo sư ÐCV Thánh Giuse, Sàigòn.

– 14-07-2001: Tòa thánh bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo PhậnSàigòn, hiệu tòa Tortiboli.

– 17-08-2001: Lễ tấn phong tại Nhà thờ Ðức Bà Sàigòn.

Chủ phong: ĐTGM. Phạm Minh Mẫn; phụ phong: ĐGM. Bùi Tuần và ĐGM. Ngô Quang Kiệt.

– 25-07-2009 : Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa GP Phan Thiết.

– 3-9-2009 : Thánh lễ nhậm chức Giám mục Chính toà Phan Thiết của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được cử hành vào lúc 9:00 tại Nhà thờ Chính toà Phan Thiết.

01.03.2017: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được Chúa gọi về lúc 8 giờ sáng nay 1.3.2017. Hưởng thọ 65 tuổi

Bài viết liên quan