Giáo Hội Việt Nam

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 44/2018

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 44/2018

Nội dung

  –  Chúa nhật 26 Thường niên: Làm cớ sa ngã

  –  Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên kỳ II/2018

  –  Tòa Thánh và Trung Quốc ký kết thỏa thuận: một thời khắc lịch sử

  –  ĐTC Phanxicô tông du 3 nước vùng Baltic: Thánh lễ tại Kaunas, Lituania

=> Tài liệu dạng PDF, nhấn vào đây để tải về máy

Bài viết liên quan