VIDEO

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 30/8/2018