VIDEO

Video: Đức Thánh Cha chiếm trọn cảm tình người Lithuania trong diễn từ tại phủ tổng thống