Thông Tin

Ý chỉ cầu nguyện tháng Năm của Đức Thánh Cha Phanxicô

Một công ty chứng khoán ở Tokyo đang điểm qua các chỉ số chứng khoán điện tử hôm thứ 2, 02.05.2016 – AP

VATICAN. Trong tháng Năm, Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho người phụ nữ. Ngài chia sẻ trong đoạn video rằng:

Không thể phủ nhận sự đóng góp của người phụ nữ trong tất cả mọi lãnh vực của đời sống con người, khởi đầu từ gia đình.

Nhưng nếu chỉ nhìn nhận như thế thôi, liệu có đủ hay chăng?

Chúng ta làm được quá ít cho những người phụ nữ đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, bị xóa bỏ, bị gạt ra bên lề xã hội, và thậm chí bị xem là nô lệ.

Chúng ta phải lên án những hình thức bạo lực giới tính mà người phụ nữ đang gánh chịu và phải loại bỏ đi những chướng ngại ngăn cản họ tham dự một cách trọn vẹn vào đời sống xã hội, chính trị và kinh tế.

Nếu các con thấy điều này là đúng đắn, hãy hiệp ý cầu nguyện với cha.

“Xin cho mỗi quốc gia trên thế giới biết tôn vinh và kính trọng người phụ nữ, và xin cho sự đóng góp quan trọng của họ trong xã hội được đánh giá đúng mức.”

Vũ Đức Anh Phương SJ

nguồn: vietcatholic.org

Bài viết liên quan