Giáo Hội Toàn Cầu

Chương trình Tông du của ĐTC đến CHDC Congo và Nam Sudan

Chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan. Một số sự kiện được truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt.

Tất cả các sự kiện đều được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube của Vatican News Tiếng Việt nhưng không có thuyết minh, trừ
3 sự kiện dưới đây sẽ được truyền hình và thuyết minh tiếng Việt:

– 1. Thánh Lễ ngày 1/2 (15:30 giờ VN),

– 2. Gặp gỡ giới trẻ ngày 2/2 (15:30 giờ VN),

– 3. Thánh Lễ và Kinh Truyền Tin ngày 5/2 (13:45 giờ VN)

Chương trình chi tiết:

Thứ Ba ngày 31 tháng 1 năm 2023
ROMA – KINSHASA
Giờ
Việt Nam
Truyền hình
07:55 Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Kinshasa
15:00 Đến sân bay quốc tế “Ndjili” của Kinshasa
15:00 CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC
16:30 NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại “Dinh Quốc gia”
16:45 THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại “Sảnh Tổng thống” của “Dinh Quốc gia”
17:30 GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại vườn của “Dinh Quốc gia” Diễn văn của ĐTC    
 
Thứ Tư ngày 1 tháng 2 năm 2023
KINSHASA
   
09:30 THÁNH LỄ tại Sân bay Ndolo Bài giảng của ĐTC 15:30 Trực tiếp
Tiếng Việt
16:30 GẶP GỠ CÁC NẠN NHÂN BẠO LỰC CỦA ĐÔNG ĐẤT NƯỚC tại Toà Sứ thần Diễn văn của ĐTC    
18:30 GẶP GỠ ĐẠI DIỆN CỦA MỘT SỐ CÔNG VIỆC BÁC ÁI tại Toà Sứ thần Diễn văn của ĐTC    
 
Thứ Năm ngày 2 tháng 2 năm 2023
KINSHASA
   
09:30 GẶP GỠ GIỚI TRẺ VÀ GIÁO LÝ VIÊN tại “Sân Vận động các Vị Tử đạo” Diễn văn của ĐTC 15:30 Trực tiếp
Tiếng Việt
16:30 GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN tại Nhà thờ Chính toà “Bức Bà Congo” Diễn văn của ĐTC    
18:30 GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà Sứ thần
 
Thứ Sáu ngày 3 tháng 2 năm 2023
KINSHASA – JUBA
   
08:30 GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC tại trụ sở của HĐGM Congo (CENCO) Diễn văn của ĐTC    
10:10 NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân Bay Quốc tế “Ndjili” của Kinshasa
10:40 Khởi hành từ Sân bay Quốc tế “Ndjili” của Kinshasa để bay đến Juba

Chuyến thăm tại Sud Sudan được thực hiện cùng với Tổng Giám mục của Canterbury e Vị Điều hành Tổng Công nghị của Giáo hội Scotland

15:00 Đến sân bay quốc tế của Juba
15:00 NGHI THỨC TIẾP ĐÓN
15:45 THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại Dinh Tổng Thống
16:15 GẶP CÁC PHÓ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại Dinh Tổng Thống
17:00 GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại vườn Dinh Tổng thống Diễn văn của ĐTC    
 
Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023
JUBA
   
09:00 GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN tại Nhà thờ Chính toà thánh Têrêsa Diễn văn của ĐTC    
11:00 GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà Sứ thần
16:30 GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI DI TẢN NỘI ĐỊA tại “Hội trường Tự do” Diễn văn của ĐTC    
18:00 CẦU NGUYỆN ĐẠI KẾT tại Lăng “John Garang” Diễn văn của ĐTC    
 
Chúa Nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023
JUBA – ROMA
   
08:45 THÁNH LỄ tại Lăng “John Garang” Bài giảng của ĐTC
Kinh Truyền Tin
13:45 Trực tiếp
Tiếng Việt
11:00 NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân bay quốc tế Juba
11:30 Khởi hành tại sân bay quốc tế Giuba để trở về Roma
17:30 Đến sân bay quốc tế Roma/Fiumicino

Bài viết liên quan