Thông Tin

Đại diện Tòa Thánh nói: Nợ của các nước nghèo phải được đặt trong một bối cảnh rộng lớn hơn của quan hệ kinh tế thế giới

Đức Ông Richard Gyhra, Đại diện lâm thời của Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc

Hôm thứ Hai 07 tháng Ba, Đức Ông Richard Gyhra, Đại diện lâm thời của phái đoàn thường trực của Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva nói “nợ của các nước đang phát triển phải được đặt trong một bối cảnh rộng lớn hơn của quan hệ kinh tế, chính trị và công nghệ đã mang lại một phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng giữa các quốc gia, cũng như nhu cầu hợp tác quốc tế trong việc theo đuổi các mục tiêu công ích “.

Ngài đã phát biểu như trên tại một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva.

“Sự phụ thuộc lẫn nhau này nên phát khởi một khái niệm mới và rộng hơn về tình đoàn kết trong đó tôn trọng sự bình đẳng của tất cả các dân tộc, chứ không phải là dẫn đến sự bất bình đẳng và bất công, mà tối hậu là sự thống trị của các cường quốc mạnh nhất, hành động theo những lợi ích quốc gia ích kỷ,” Đức Ông. Gyhra nói.

Bài viết liên quan