Thông Tin

Liên Hiệp Quốc lên án cuộc thử nghiệm nguyên tử của Bắc Hàn

Liên Hiệp Quốc lên án cuộc thử nghiệm nguyên tử của Bắc Hàn “ Gây mất ổn định trầm trọng.”

(Reuters- Video) -Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki Moon lên án việc thử hạt nhân lần thứ tư của Bắc Hàn là “ trở ngại sâu sắc” và “ gây mất ổn định trầm trọng cho nền an ninh khu vực,”

Ông nói với các phóng viên rằng “Cuộc thử nghiệm này lại một lần nữa vi phạm vô số những nghị quyết của Hội Đồng Bảo An trong việc kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy ngưng ngay các các cuộc thử nghiệm như thế. Việc thử nghiệm này vi phạm trầm trọng chuẩn mực quốc tế về chống thử nghiệm hạt nhân.” và “Tôi kêu gọi Bắc Hàn (DPRK) hãy ngưng ngay các hoạt động hạt nhân và thực hiện nghĩa vụ của mình tiến tới từng bước phi hạt nhân hóa.

Giuse Thẩm Nguyễn

Bài viết liên quan