Giáo Hội Việt Nam

Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII – Nhiệm kỳ 2022-2025

Sau một năm bì trì hoãn vì đại dịch Covid-19, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức tại Tòa giám mục Phát Diệm từ ngày 14 đến 18 tháng 11 năm 2022, với chủ đề: Lượng định và định hướng hoạt động của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam (LHBTTCVN).

1. Tham dự Đại Hội có 139 đại biểu là Bề trên và đại diên Bề trên của các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn trên toàn quốc.

2. Đại Hội chào đón và lắng nghe:

      2.1. Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam- đã đến chủ sự Thánh lễ và hướng dẫn Đại Hội về: Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô “Các con là ánh sáng thế gian”; Những quy định của Tòa Thánh liên quan đến đời sống thánh hiến và các quỹ hỗ trợ của Tòa Thánh cho các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn.

      2.2. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh; Giám quản Tông Tòa giáo phận Phát Diệm; Chủ tịch Hội Đồng giám mục Việt Nam đã đến chủ sự Thánh lễ khai mạc và huấn dụ với Đại Hội về: Việc cần thiết phải trở về với Tin Mừng, sự hiệp thông trong Hội Thánh và việc thi hành sứ mạng Loan báo Tin Mừng của những người sống đời thánh hiến.

      2.3. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Đồng giám mục Việt Nam đã đến chia sẻ với Đại Hội về tiến trình Hiệp Hành và cách sống tinh thần Hiệp Hành của các Tu sĩ.

      2.4. Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu – Chủ tịch Ủy Ban Bác ái Xã hội- Caritas thuộc Hội Đồng giám mục Việt Nam đã đến chủ sự Thánh lễ Bế mạc Đại Hội và trình bày với Đại Hội về: Đời sống thánh hiến sống tinh thần Hiệp Hành trong công tác bác ái xã hội và tầm quan trọng về việc bảo vệ môi trường theo Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxicô.

3. Đại hội đã lắng nghe:

3.1. Cha Giuse Phan Trọng Quang, Tổng thư ký Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, đại diện Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động và quỹ của Liên hiệp cũng như những hoạt động của Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2018-2022;

3.2.  Cha Giuse Trần Hòa Hưng, Tổng Thư ký Ủy Ban Tu sĩ thuộc HĐGM VN thông tin về tình hình các Dòng tu, Tu Hội, Tu Đoàn trên cả nước;

3.3. Cha Giuse Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch LHBTTCVN lượng định về hoạt động của nhiệm kỳ 2018-2022, cũng như gợi ý những định hướng cho nhiệm kỳ 2022-2025.

3.4. Nữ tu Maria Đỗ Thị Thư Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội – Trung tâm nghiên cứu hoạt động Tông đồ tại Hoa Kỳ – trình bày kết quả khảo sát về các Dòng Nữ tại Việt Nam.

4. Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận nhóm và đúc kết những đề tài đã được trình bày trong Đại hội và các vấn đề liên quan đến chủ đề của Đại hội.

5. Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần VII đã bầu Ban Thường vụ của Ban Điều hành cho nhiệm kỳ mới 2022-2025 gồm 04 thành viên như sau:

* Ban Thường vụ

1) Chủ tịch: Cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam- Giám tỉnh Dòng Đaminh

2) Phó Chủ tịch I: Nữ tu Maria Lý Thị Bích Quyên – Giám tỉnh Dòng Đức Bà Truyền giáo

3) Phó Chủ tịch II: Cha Barnaba Lê An Phong- Giám tỉnh Dòng Don Bosco

4) Tổng Thư ký: Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Thanh Lý – Giám tỉnh Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn.

* Các khối đã bầu các Đại diện khối tham gia Ban Điều hành:

5) Đại diện khối Dòng Nam thuộc quyền Giáo hoàng: Thầy Giuse Vương Hoài Đức – Giám tỉnh Dòng Gioan Thiên Chúa.

6) Đại diện khối Dòng Nữ thuộc quyền Giáo hoàng: Sr Maria Hoàng Thị Thu Hà – Giám tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

7) Đại diện khối Dòng Nam thuộc quyền Giáo phận: Cha Louis M. Vũ Minh Nhiên – Tổng Phục vụ Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc.

8) Đại diện khối Dòng Nữ thuộc quyền Giáo phận: Sr. Anna Nguyễn Thị Ngọc Hiệp – TPT Dòng MTG Thủ Đức.

9) Đại diện khối Tu hội, Tu đoàn Nam: Cha Giuse Nguyễn Mai Thành  – Bề trên Hội Thừa Sai Việt Nam.

10) Đại diện khối Tu hội, Tu đoàn Nữ: Sr Maria Nguyễn Ngọc Thanh – Bề trên Tu Hội Dâng Truyền.

6. Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã ghi nhận và quyết nghị những định hướng:

Ghi nhận

a. Tình hình ơn gọi tại Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu giảm sút.

b. Trước những thực trạng đầy thách đố liên quan đến căn tính đời tu, cảm thức thuộc về, cơ cấu đào tạo và thi hành sứ mạng, các dòng tu, Tu hội, Tu đoàn cũng như các Bề trên và các Tu sĩ đã có nhiều ưu tư về phẩm chất đời sống thánh hiến và thao thức tìm kiếm những phương thế để điều chỉnh theo đúng những định hướng của Hội Thánh, nhằm hướng đến việc canh tân và thăng tiến đời sống thánh hiến.

c. Thành phần các Bề trên trẻ gia tăng đáng kể trong Đại hội lần thứ VII cũng là một tín hiệu đáng mừng về một sức sống mới đầy nhiệt tâm và năng động cho đời sống thánh hiến tại Việt Nam.

d. Có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho việc đào tạo các Tu sĩ trẻ và cũng đồng thời có nhiều vận hội mới trong việc thi hành sứ mạng theo đặc sủng riêng của mỗi Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn.

Định hướng

Từ những ghi nhận trên, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần VII đề ra những định hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2022-2025:

1) Tiếp tục thực hiện những mục đích được quy định trong số 1 của Quy chế LHBTTCVN:

– Nghiên cứu và học hỏi những vấn đề các thành viên của Liên Hiệp cùng quan tâm

– Cổ võ sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trên bình diện tu trì và tông đồ

– Thiết lập sự cộng tác thích đáng với Hội Đồng Giám Mục cũng như với mỗi Giám Mục (GL 708)

– Cổ võ sự hợp tác giữa các thành viên của mỗi đơn vị thuộc Liên Hiệp với hàng Giáo Phẩm

– Tạo thuận lợi cho những liên lạc và cổ võ tương giao giữa các thành viên của mỗi đơn vị thuộc Liên Hiệp với các giới thẩm quyền dân sự.

2) Cổ võ và thúc đẩy các Dòng tu, Tu Hội, Tu Đoàn thực hiện sứ mạng Loan báo Tin Mừng theo đặc sủng riêng của đơn vị mình.

3)  Được tình yêu Đức Kitô thúc bách (x. 2 Cr 5,14), các Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn tiếp tục liên kết chặt chẽ và thực hiện các công tác bác ái xã hội, vì lòng yêu mến tha nhân và vì lợi ích các linh hồn.

4)  LHBTTCVN tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng quý bề trên và các Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn, trong việc tổ chức và hướng dẫn các khóa tĩnh tâm thường niên, để giúp các Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn, trở về nguồn cội đời sống thánh hiến, khi thực hiện sâu sắc ba chiều kích thánh hiến, là “chiều kích Thần Nghiệm, chiều kích chứng tá Tin Mừng trong đời sống Hiệp thông Cộng đoàn, chiều kích Tôi tớ phục vụ trong đức Ái”, được trình bày trong Tông Huấn Thư Vita Consecrata của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhưng vẫn đảm bảo sự tinh ròng và trung thành trong Linh Đạo, đặc Sủng và Tinh Thần của mỗi Dòng Tu, Tu Hội và Tu Đoàn.

5)  Ban Điều Hành tiếp tục định kỳ tổ chức các khóa thường huấn và bồi dưỡng cho các Dòng Tu, Tu Hội và Tu Đoàn tại ba giáo Tỉnh, theo một chủ đề thống nhất và liên tục, nhằm giúp nhau thăng tiến đời sống thánh hiến, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, qua giáo huấn của  Giáo Hội, giáo huấn của các Đức Thánh Cha, bảo đảm sự trung thành với Tin Mừng, với giáo huấn của Công Đồng Vatican II.

6)  Cộng tác với các Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn, bằng cách hỗ trợ và đồng hành trong các khóa thường huấn và bồi dưỡng, bảo đảm sự cập nhật liên tục, với “tầm nhìn chiến lược và phát triển lâu dài”, nhưng vẫn trung thành với Đặc Sủng và Sứ mạng của mỗi Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn, phù hợp với con người thời đại.

7) LHBTTCVN cổ võ các Dòng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn cần lưu ý đến phẩm chất của các cộng đoàn trong Hội Dòng mình, đặc biệt về đoàn sủng, nhân sự và sứ vụ, kể cả sứ vụ linh mục. Phẩm chất Đời sống Thánh Hiến tại VN cần được tăng triển. Các Dòng tu, Tu Hội, Tu Đoàn cần lưu tâm nhiều đến đoàn sủng của Hội Dòng mình.

8) Đào tạo tu sĩ vẫn là trọng tâm của đời sống thánh hiến và tương lai của các Hội Dòng. Cần chú trọng đến việc đào tạo sự trưởng thành toàn diện cho người Tu sĩ theo hướng dẫn của Tòa Thánh qua bản định hướng “Rượu mới bầu da mới”, để giúp các Tu sĩ sống ơn gọi nên thánh ngày một tốt hơn.

9) LHBTTCVN nghiên cứu, có kế hoạch để từng bước cập nhật, áp dụng hệ thống số hóa trong việc quản trị của các Dòng tu, Tu hội, Tu Đoàn.

7. Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần VII đã khép lại trong niềm vui của tiến trình sống Hiệp Hành, với những thành quả của sự hiệp thông cũng như niềm vui và niềm hy vọng cho một nỗ lực hoán cải, canh tân và đổi mới trong đời sống Thánh hiến theo những chuẩn mực của Tin mừng, để hướng tới việc góp phần tích cực và trách nhiệm của các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn vào công cuộc Loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, cách riêng tại Việt Nam.

Tòa giám mục Phát Diệm ngày 18-11-2022

Lm. Giuse Phan Trọng Quang, MF
Tổng Thư ký Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam

Hình: Truyền thông GP Phát Diệm

Bài viết liên quan