Giáo Hội Toàn Cầu

Đền thánh Fatima gia tăng hoạt động bác ái dù số tiền dâng cúng giảm một nửa

Dù cho số tiền dâng cúng bị giảm một nửa do không có khách hành hương, đền thánh Đức Mẹ Fatima đã giúp đỡ cho thị trấn Fatima và các nhà thờ nghèo trên thế giới đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19

Trong năm 2020, do đại dịch Covid-19, đền thánh Fatima mất rất nhiều tín hữu hành hương, dẫn theo sự giảm sút đến gần 50% số tiền dâng cúng đóng góp từ các tín hữu.

Đền thánh vẫn tiếp tục các cử hành phụng vụ trong suốt thời gian đại dịch, nhưng từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5 đền thánh không thể đón tiếp các tín hữu. Thánh lễ và các buổi lần hạt Mân Côi được truyền chiếu trực tiếp.

Trong năm 2019 đền thánh đón 6,2 triệu khách hành hương. Vào tháng 10/2019, đền thánh đón 733 đoàn hành hương, trong đó có 559 đoàn từ nước ngoài. Nhưng vào tháng 10/2020 chỉ có 20 nhóm và tất cả đều của Bồ Đào Nha.

Dù cho các đóng góp giảm sút, đền thánh đã gia tăng giúp đỡ cho cộng đồng địa phương, tăng 60% sự trợ giúp xã hội trong năm 2020.

Việc thiếu khách hành hương đã ảnh hưởng đến toàn cộng đồng vì công việc và thu nhập của người dân địa phương nhờ vào du khách. Trong số 12.000 khách sạn và nhà hàng ở thị trấn, nhiều nơi phải đóng cửa khiến cho người dân mất việc làm. Những người gặp khó khăn đã đến đền thánh và đền thánh giúp đỡ cho họ.

Nguồn: vaticannews.va

Bài viết liên quan