Thông Tin

ĐGH Phanxicô ký sắc lệnh công nhận “linh mục cao bồi” là một vị thánh

Ngài đã rao giảng Phúc Âm tại một khu vực buồn tẻ của Á Căn Đình trên lưng một con la. Ngài đã đi hết mọi trang trại để chia sẻ một người bạn đời và nói về Thiên Chúa với con người.

 Đức Ông Santiago Olivera, Giám mục của Santa Cruz del Eje:

“Ngài đi với con la Malacara của mình từ trang trại này đến trang trại khác, từ nhà này đến nhà khác, chăm sóc và mời gọi mọi người đến Chúa. Ngài đã đưa họ đến với Chúa và còn đồng cảm với họ. Ngài không chờ và trông. Giống như Đức Thánh cha Phanxicô, ngài là một trong những giáo sĩ đã đi ra ngoài và gặp gỡ người dân của mình.”

 Cha Jose Gabriel Brochero đã được công bố là một vị thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký sắc lệnh công nhận lời cầu bầu của ngài trong việc chữa lành một bé gái đã có thể đi lại được sau khi đột quỵ suy yếu.

 Đức Ông Santiago Olivera:

“Ngài rất hạnh phúc, tôi nhìn thấy rất nhiều Brochero ở Phanxicô và rất nhiều Phanxicô trong Brochero. Ngài nói một thứ ngôn từ mà mọi người đều hiểu. Không do dự hồ nghi, Đức Thánh Cha Phanxicô có một thứ ngôn ngữ mà mọi người hiểu: dễ tiếp cận và giản dị.”

 Trong buổi triều yết ​​chung, đoàn đại biểu Á Căn Đình đã dâng lên cho Đức Thánh Cha Phanxicô Francis bức tượng của ngài và được gọi là “linh mục cao bồi.”

 Jose Gabriel Brochero là một mục tử ở miền núi Cordoba, Á Căn Đình. Ngài qua đời tại Villa del Transito. Vài năm sau, tên của ngài được đổi thành Villa Cura Brochero. Ngài sẽ là vị thánh đầu tiên sinh ra, sống và chết ở Á Căn Đình. Ngài được xác định là một mục tử, người mà được đàn chiên của mình yêu quý.

 David Silva, Mục sư, Villa Cura Brochero:

“Brochero đã để lại một thông điệp đương đại, đặc biệt trải nghiệm này của một Giáo Hội mở cửa bước ra ngoài, như Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta. Giáo Hội trong sứ vụ. Giáo Hội không tĩnh tại. Giáo Hội đi ra để nắm bắt. Và chúng tôi, địa phương chúng tôi, chúng tôi có nhiệm vụ thực sự lớn lao này đó là có thể và từ cái thiện nhào nặn đời sống của chúng ta và đức tin của chúng tôi khi người ta đi ra ngoài gặp gỡ tha nhân.”

 Ông cũng được nhớ đến trường sáng lập, thúc đẩy các dịch vụ xã hội, và việc giải quyết không chỉ các nhu cầu tâm linh mà còn là nhu cầu vật chất của những người xung quanh.

 Silvia Correale, Thỉnh viên, điều tra phong thánh của Jose Gabriel Brochero:

“Brochero không chỉ làm chứng Tin Mừng mà ngài còn giúp đỡ thăng tiến nhân loại. Ngài xây dựng đường xá, trường học, điện báo, ngân hàng. Ngài có ý nghĩa rất nhiều đối với những người đến nỗi y như thể ngài vẫn còn sống.”

 Vị linh mục cao bồi này được phong chân phước vào năm 2013. Ông sẽ được nâng lên hàng hiển thánh hơn một thế kỷ sau khi ngài qua đời trong một nghi lễ có khả năng sẽ diễn ra tại Roma vào tháng Mười. Thậm chí chính Đức Thánh Cha Phanxicô có thể chủ sự thánh lễ.

Jos. Tú Nạc, NMS

Bài viết liên quan