Thông Tin

Đức Hồng Y Bagnasco nói rằng châu Âu muốn gạt Kitô hữu ra ngoài lề xã hội vì sợ hãi

“Các Kitô hữu ngày nay là các vị tử đạo,” Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý nhận xét như trên hôm 10 tháng Tám.

Đức Hồng Y Angelo Bagnasco của tổng giáo phận Genoa, đã cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Laurensô vào ngày Giáo Hội kính nhớ vị tử đạo. Ngài nói trong bài giảng rằng đối với các Kitô hữu ngày nay, tử đạo diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Có những hình thức tử đạo đẫm máu, nhưng cũng có những hình thức yên ắng hơn, có những hình thức “tinh tế, nhưng không kém phần độc ác; hợp pháp nhưng không kém phần bất công”

Đức Hồng Y nhận xét rằng tại châu Âu, có một thế giới thế tục đang tìm cách gạt ra ngoài lề xã hội các Kitô hữu, nhằm tạo ra một “trật tự thế giới không có Thiên Chúa.” Nỗ lực đó chung cuộc sẽ thất bại, bởi vì mặc dù các tín hữu Kitô có thể bị áp bức, họ không bao giờ bị tận diệt.

Ngài nói thêm:

“Các nỗ lực để loại các tín hữu Kitô ra khỏi đời sống công cộng không phải là một dấu chỉ của sự thông minh, nhưng là biểu hiện của sự sợ hãi. Trong nỗi sợ đó, người ta quyết liệt muốn loại bỏ các niềm tin tôn giáo.”

Bài viết liên quan