Giáo Hội Việt Nam

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng huấn đức tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

“Để tiến trình đào tạo linh mục được thành toàn, mỗi Chủng sinh phải biết mở rộng tấm lòng, biết tìm kiếm Thánh ý Chúa mỗi ngày, biết trở nên ngoan nguỳ, dễ bảo, dễ dạy dưới tác động của Chúa Thánh Thần có như thế việc đào tạo mới thu lượm được nhiều hoa trái”

Trên đây là những lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng, Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm dành cho anh em chủng sinh trong giờ huấn đức tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vào thứ Sáu ngày 15/5/2020.

Trong bài huấn dụ, với lòng nhiệt thành của một vị mục tử luôn tâm huyết với công cuộc đào tạo linh mục, Đức TGM Giuse tha thiết mời gọi mỗi Chủng sinh hãy lưu tâm và tích cực cộng tác trong tiến trình đào tạo và tự đào tạo nơi chủng viện. Khởi đi từ Ratio đào tạo linh mục của Bộ Giáo Sĩ năm 2016, ngài nhắn nhủ mỗi anh em hãy ý thức rằng việc đào tạo linh mục nơi chủng viện không đề cập đến tiến trình học Triết học hay Thần học, nhưng Giáo Hội nhắm đến việc đào tạo mỗi chủng sinh trở nên người môn đệ – Khoa Triết học, và nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô – Khoa Thần học.

Ngài cũng nhấn mạnh, linh mục không phải là một nghề, hay một viên chức, nhưng trên hết đó là một ơn gọi, một sứ mạng. Việc đào tạo linh mục không phải là đào tạo nghề, nhưng là đạo tạo một con người, một chứng nhân. Vì thế, công cuộc đào tạo linh mục không phải chỉ kéo dài 8 năm nơi Đại Chủng viện, nhưng đó là một tiến trình đào tạo trường kì, liên lỉ để mỗi ngày, mỗi Chủng sinh linh mục trở nên giống Chúa hơn. Trong thời đại mới này, người linh mục không chỉ bận tâm đến những hoạt động ”mục vụ bảo tồn”, nhưng trên hết mỗi người phải trở nên những linh mục ”đi ra”, trở nên những linh mục Tân Phúc Âm hoá.

Để tiến trình đào tạo thu lượm được những kết quả tốt đẹp, Đức Tổng Giuse mời gọi mỗi anh em hãy biết mở lòng ra, biết trở nên ngoan nguỳ, dễ dạy, dễ bảo dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài cũng nhắn nhủ anh em hãy tập biết phân định thần khí, biết tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày, có như thế sứ vụ linh mục của mỗi người trong tương lai mới thực sự trọn vẹn và có ý nghĩa.

Trong bài giảng Thánh Lễ sáng ngày 16/5/2020, được gợi hứng từ bài đọc trong sách Công Vụ Tông Đồ và Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh Giáo Hội luôn sống và hoạt động trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Qua đó, ngài mời gọi mỗi chủng sinh cũng luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa, sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần có như thế tiến trình đào tạo hiện tại và sứ vụ linh mục của mỗi người trong tương lai mới thực sự sinh hoa trái.

Ước mong sao mỗi anh em chủng sinh luôn ý thức rằng tác nhân chính trong công cuộc đào tạo là Chúa Thánh Thần, và mỗi người luôn được mời gọi để mở lòng ra, để lắng nghe và tìm kiếm Thánh ý Chúa mỗi ngày, để trở nên ngoan nguỳ, dễ dạy, dễ bảo, nhờ đó mỗi người sẽ trở nên những vị mục tử của thời đại mới, những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

 

Bài viết liên quan