Giáo Hội Toàn Cầu

Đức Thánh cha bổ nhiệm Tổng giám mục phó Giám quản giáo phận Roma

Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm một vị Tổng giám mục phó Giám quản giáo phận Roma, sau ba năm khuyết vị, đó là Đức cha Gianpiero Palmieri, đồng thời thăng làm Tổng giám mục.

Đức cha Palmieri năm nay 54 tuổi (1966), là giám mục phụ tá giáo phận Roma từ hai năm nay, từng dấn thân bênh vực những người du mục vụ di dân. Trong nhiệm vụ giám mục phụ tá, Đức cha đặc trách khu vực phía đông của Roma, và lo việc thường huấn cho hàng giáo sĩ.

Trước đây, giáo phận Roma có một vị phó Giám quản, là Đức Tổng giám mục Filippo Lannone, dòng Camêlô, được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các Văn bản luật năm 2017 và từ đó chức vụ phó Giám quản không có người đảm trách.

Trong nhiệm vụ phó Giám quản, Đức Tổng giám mục Palmieri phụ giúp Đức Hồng y Giám quản De Donatis, 66 tuổi, và cai quản giáo phận Roma khi vắng Đức Hồng y, và ngài giữ nguyên chức vụ trong trường hợp trống tòa.

Ngoài Đức Hồng y Giám quản và vị Tổng giám mục phó, hiện nay giáo phận Roma còn có năm giám mục phụ tá, 1.525 linh mục giáo phận, và 2.170 linh mục dòng, 22.770 nữ tu, hơn 3.800 tu huynh. Số giáo dân là hai triệu 355.000 người, thuộc 334 giáo xứ.

(Aciprensa 19-9-2020)

Trần Đức Anh, O.P.

(vietnamese.rvasia.org 22.09.2020)

Bài viết liên quan