Giáo Hội Toàn Cầu

Bộ Giáo Lý Đức Tin ngăn chặn rước lễ chung Công giáo và Tin lành Đức

Bộ giáo lý đức tin bác bỏ những luận chứng thần học được đưa ra để Công giáo và Tin lành tại Đức, có thể rước lễ chung. Những khác biệt trong lập trường về Thánh Thể và thừa tác vụ hiện nay vẫn còn quá lớn giữa Công giáo và Tin lành, nên không thể có sự tham dự và rước lễ chung. Ngoài ra không có căn bản để có thể để vấn đề này tùy thuộc quyết định của lương tâm mỗi người.

Trên đây là nội dung lá thư Bộ giáo lý đức tin gửi đến Đức cha Georg Baetzing, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Kèm theo lá thư, có một phụ trương thần học, qua đó Bộ trình bày những lý do bác bỏ cuộc bỏ phiếu chung của nhóm thần học gia đại kết, gồm Công giáo và Tin lành Đức, ủng hộ việc cho tín hữu hai bên rước lễ chung. Văn bản tài liệu này có sự tham gia của Đức cha Baetzing hồi tháng Chín mới đây, nhắm vượt thắng tình trạng bế tắc từ lâu trong việc cho rước lễ chung. Trong thời gian qua, Đức cha Baetzing đã thông báo việc rước lễ chung sẽ được áp dụng trong Đại hội Công giáo và Tin, lành nhóm tại thành phố Frankfurt vào năm tới.

Văn kiện của Bộ giáo lý đức tin đề ngày 18/9/2020 vừa qua, với chữ ký của Đức Hồng y Tổng trưởng Luis Ladaria Ferrer, và vị Tổng thư ký là Đức Tổng giám mục Giacomo Morandi, khẳng định rằng tài liệu của Công giáo và Tin lành Đức về việc rước lễ chung không giải thích đủ một số vấn đề trong lập trường căn bản của Công giáo về Giáo hội, bí tích Thánh Thể và thánh chức. Ngoài ra, việc cho rước lễ chung giữa Tin lành và Công giáo tại Đức chắc chắn sẽ tạo nên một hố chia cách mới trong cuộc đối thoại đại kết với các Giáo hội Chính thống, vượt ngoài ranh giới nước Đức. Cụ thể là Bộ giáo lý đức tin nhận thấy tài liệu của Đức coi nhẹ “quan hệ mật thiết giữa Thánh Thể và Giáo hội”.

Ngoài ra, trong tài liệu của Đức, không có sự đánh giá đủ lập trường thiết yếu và không thể thiếu được của Công đồng chung Vatican II, cũng như của truyền thống chung giữa Công giáo với Chính thống giáo. Sự xích lại gần giữa Công giáo và Tin lành Luther trong các diễn đàn quốc tế đối thoại về Thánh Thể và Thánh Chức không có tiếng vang nào trong tài liệu của Đức. Bộ nhận xét rằng chính Hội đồng Giám mục Đức cũng nhận thấy cần đào sâu hơn về thần học một số vấn đề nòng cốt, như sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong Thánh Thể và Thánh Thể như hy tế. Gắn liền với vấn đề đó có vấn đề Thánh Chức và tương quan giữa bí tích rửa tội, Thánh Thể và cộng đoàn Giáo hội.

Tin lành không công nhận bí tích Thánh Thể và gọi thánh lễ là “Bữa ăn tối”. Lập trường của Công giáo và Tin lành về vấn đề này rất khác biệt nhau. Tin lành coi bữa ăn tối chỉ có tính cách tưởng niệm. Từ năm 1971, các Giáo hội Tin lành cải cách ở Âu châu cho rước lễ chung và mời các Kitô hữu khác rước lễ.

Trong khi đó, Giáo hội Công giáo hiểu việc rước lễ chung tại bàn thờ là biểu hiện sự hiệp nhất trong đức tin và đạo lý. Thánh lễ là bí tích. Đối với Giáo hội Công giáo, chỉ có các tín hữu Công giáo và các Giáo hội Đông phương, hiệp nhất với Giáo hội Công giáo mới được rước lễ chung.

(KNA 20-9-2020)

Trần Đức Anh, O.P.

(vietnamese.rvasia.org 22.09.2020)

Bài viết liên quan