Thông Tin

Đức Thánh Cha gặp các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh

VATICAN. ĐTC Phanxicô nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh trở thành những ”cây cầu” và dấn thân bênh vực tự do của Tòa Thánh.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 25-6-2015, dành cho ban giám đốc, ban giảng huấn và khoảng 32 LM sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh.
PopeFrancis-06Jun2013-02
Lên tiếng trong dịp này ĐTC nói đến Tòa Thánh là tòa của GM Roma, là Giáo Hội chủ trì trong đức bác ái, chứ không phải ngự trên sự ”hãnh diện phù vân về mình, trái lại dựa trên sự can đảm hằng ngày trong sự hạ mình của Thầy Chí Thánh. Quyền bính thực sự của Giáo Hội Roma chính là tình bác ái của Chúa Kitô”.

Từ tiền đề trên đây, ĐTC nói đến thái độ và các đức tính của những người đại diện Tòa Thánh. Họ phải phản ánh những đặc điểm của Chúa Giêsu, và ngài khẳng định rằng: ”Anh em không được kêu gọi để trở thành những công chức cấp cao của một Nhà Nước, một giai cấp cao tự bảo trì và làm đẹp lòng ”các phòng trà thế gian”, trái lại anh em được kêu gọi trở thành những người gìn giữ một chân lý, nâng đỡ sâu xa những người trình bày chân lý ấy. Điều quan trọng là anh em đừng để mình trở nên khô cằn vì những cuộc di chuyển thường xuyên, trái lại, cần vun trồng những cội rễ sâu, bảo tồn ký ức sinh động về lý do tại sao mình đi con đường này, đừng để mình trở nên trống rỗng vì thái độ sống chết mặc bay, và cũng đừng cho bị lu mờ khuôn mặt của Đấng là cội rễ hành trình của anh em..”.

ĐTC cũng nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh hãy chuẩn bị trở thành những cây cầu, bình định và hội nhập trong kinh nguyện và trong cuộc chiến đấu thiêng liêng những xu hướng coi mình ở trên người khác, có cái nhìn tự tôn khiến cho ta không thấy rõ bản chất thực tại, tự phụ là đã biết đủ rồi.

ĐTC nói thêm rằng ”việc phục vụ mà anh em được kêu gọi thi hành, đòi phải bảo vệ tự do của Tòa Thánh, để Giáo Hội không phản bội sứ mạng của mình trước Thiên Chúa và thiện ích đích thực của con người; Tòa Thánh không thể để mình bị cầm tù trong những tiêu chuẩn phe phái, chia chác, tùng phục quyền lực chính trị và không để cho mình bị thực dân hóa vì những tư tưởng thịnh hành hoặc ảo tưởng bá quyền của trào lưu thời thượng.”

Nhắc đến sứ mạng của các vị đại diện Tòa Thánh trong việc chuẩn bị bổ nhiệm các GM, ĐTC nói:

”Sứ mạng của vị Đại diện Tòa Thánh đòi phải tìm kiếm những vị chủ chăn chân chính, với mối quan tâm của Thiên Chúa và sự kiên trì của Giáo Hội cầu xin, Giáo Hội không ngừng biết rằng có những vị chủ chăn ấy vì Thiên Chúa không làm cho Giáo Hội bị thiếu những mục tử như thế. Hãy tìm kiếm, không phải theo sự hướng dấn của các qui luật bên ngoài, nhưng theo địa bàn nội tâm vốn hướng dẫn chính ơn gọi của vị mục tử, với qui luật nghiêm ngặt phải áp dụng cho chính mình để không lạc hướng trong sự sa sút..” (SD 25-6-2015)

Lm. Trần Đức Anh OP 6/25/2015

(nguồn: vietcatholic,org)

Bài viết liên quan