Lời Chúa

Đừng để cho Xã hội, Tiền bạc và Quyền lực Soi mòn Giáo Hội

Đừng để cho Xã hội, Tiền bạc và Quyền lực Soi mòn Giáo Hội
Thanh Quảng sdb

Đài Vatican ngày 17/5/2016 phát đi bài giảng của ĐTC tại Nhà trọ Thánh Marta ở Rome, Ngài nói Con đường của Chúa Giêsu là phục vụ tha nhân, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu hãy vượt qua những cám dỗ của thế gian và tham vọng của con người, Ngài cảnh báo hãy bác bỏ những trào lưu của xã hội đang có hướng chiều đè bẹp vùi dập kẻ khác để đạt đến đích đỉnh của mình.

Bài đọc Tin Mừng hôm nay cho hay các tông đồ của Chúa Giêsu đã tranh luận với nhau xem “ai là người lớn nhất” đã được Đức Thánh Cha quảng diễn qua những suy tư của Ngài về nguy cơ của quyền lực, tiền bạc, tham vọng và hư không. ĐTC lưu ý rằng trong khi Chúa Giêsu cảnh báo cho các tông đồ của Ngài về nỗi thống khổ và cái chết của Ngài, thì các ông lại quan tâm đến các vấn đề trần thế như xem ai là người có quyền hành cao nhất trong họ.

Kitô hữu phải vượt qua những cám dỗ của kẻ cầm đầu trong xã hội, hằng tìm kiếm quyền lực

Đáp lại những tranh luận của các tông đồ, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở lời Chúa Giêsu cảnh giác các tông đồ rằng: “Ai muốn làm đầu thì hãy là người cùng rốt và là tôi tớ của tất cả.”

“Con đường mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy trong cuộc hành trình, trọng tâm là phục vụ. Người cao cả nhất là người trước nhất phục vụ, phục vụ tha nhân, chứ không phải là người tự cao tự đắc, tìm kiếm quyền lực, tiền bạc … hư ảo và kiêu căng. Không, những người đó không phải là những người lớn nhất! Sự kiện đã xảy ra trong hàng ngũ các tông đồ, khi bà mẹ của tông đồ Gioan và Giacôbê đưa các con đến xin được một người ngồi bên hữu, một bên tả trong vinh quang nước Chúa… là sự kiện xảy ra thường ngày trong Giáo Hội, trong các cộng đoàn! “Nhưng với chúng ta ai là người lớn nhất? Trước những tham vọng: đạt các chức vị cao trong xã hội, có quyền lực trong cộng đồng, giáo xứ hay đoàn thể”.

Đừng để cho người thống trị kẻ khác cai trị

ĐTC tiếp tục nhấn mạnh đâu là sứ điệp cho Giáo Hội của chúng ta ngày nay. Trong khi trần gian nói tới những người có nhiều quyền lực thì cai trị, còn Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng Ngài đến “để phục vụ” chứ không phải “để được phục vụ.”

“Hư vô và quyền lực … làm sao và khi nào ta có cái ước muốn trần tục tìm kiếm sức mạnh, không phải để phục vụ nhưng để được phục vụ, nó dẫn tới dèm pha, nói hành nói xấu kẻ khác… Tham vọng và ghen tuông đưa tới con đường này và cả hai dẫn tới diệt vong. Tất cả chúng ta ý thưc được điều này. Và sự kiện này xảy ra trong mọi tổ chức của Giáo Hội: trong các giáo xứ, các trường học, đại học, học viện, ngay cả trong các giáo phận … và ở khắp nơi. Trần gian qua mọi thời đều mong ước sự giàu sang, hư ảo và quyền thế.”

Thế gian là kẻ thù của Thiên Chúa làm chia rẽ Giáo Hội

Nhắc lại lời Chúa Giêsu phán Ngài đến để phục vụ, Đức Thánh Cha nói Chúa đã vẽ vạch cho chúng ta con đường chân chính của đời sống Kitô hữu là phục vụ, là khiêm hạ. ĐTC giải thích rằng khi các thánh nói về tội lỗi, về những cám dỗ trần thế của các Ngài thì không ai trong chúng ta có thể tự hào “mình là một người thánh thiện và tinh tuyền.”

“Tất cả chúng ta bị cám dỗ bởi những điều này, chúng ta bị cám dỗ hạ diệt người khác để mình được tiến lên cao hơn. Đây là một cám dỗ trần thế và nó cũng làm phân hóa và hủy hoại Giáo Hội. Nó không phải là tinh thần của Chúa Giêsu. Cái gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tưởng tượng tới hoạt cảnh: Chúa Giêsu giảng dậy những lời này; còn các môn sinh của Ngài chẳng thèm nghe và đặt câu hỏi với Chúa… Nhưng tiếp tục tranh luận với nhau về việc ai sẽ là người lớn nhất. Chúng ta nhiều lúc cũng muốn hành sử như vậy khi xin Chúa chỉ cho con đường để đi, nhưng lại hành xử theo con đường trần thế dẫu ý thức con đường đó đi ngược lại với Chúa và thù địch với Chúa. “

Bài viết liên quan