Thông Tin

Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam năm 2016

Giám mục đương nhiệm các Giáo phận tại Việt Nam năm 2016 (Cập nhật vào tháng 01/2016)
I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI1. TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI


Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

 • Sinh: 1/4/1938
 • Quê quán: Đà Lạt
 • Thụ phong Linh Mục: 21/12/1967
 • Giám mục Phó Đà Lạt: 11/10/1991
 • Giám mục Chính toà Đà Lạt: 23/3/1994
 • Tổng Giám mục phó Hà Nội: 22/4/2010
 • Tổng Giám mục Hà Nội: 13/5/2010
 • Vinh thăng Hồng Y: 4/1/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên


Giám mục Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh

 • Sinh: 27/12/1943
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/6/1994
 • Giám mục Phụ tá Hà Nội: 15/10/2008
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong Đức Ái

2. GIÁO PHẬN BẮC NINH


Giám mục Chính tòa Cosma Hoàng Văn Đạt

 • Sinh: 20/7/1947
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 5/6/1976
 • Giám mục Chính toà Bắc Ninh: 4/8/2008
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình thương và sự sống

3. GIÁO PHẬN BÙI CHU


Giám mục Chính tòa Tôma Vũ Đình Hiệu

 • Sinh: 30/10/1954
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 25/1/1999
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 25/7/2009
 • Giám mục phó Bùi Chu: 24/12/2012
 • Giám mục Chính toà Bùi Chu: 17/8/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài yêu họ đến cùng

4. GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG


Giám mục Chính tòa Giuse Vũ Văn Thiên

 • Sinh: 26/10/1960
 • Quê quán: Hải Dương
 • Thụ phong Linh Mục: 24/1/1988
 • Giám mục Chính toà Hải Phòng: 26/11/2002
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng

5. GIÁO PHẬN HƯNG HÓA


Giám mục Chính tòa Gioan Maria Vũ Tất

 • Sinh: 10/3/1944
 • Quê quán: Hà Sơn Bình (nay thuộc Hà Nội)
 • Thụ phong Linh Mục: 1/4/1987
 • Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 29/3/2010
 • Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 1/3/2011
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Sự thật trong yêu thương


Giám mục Phụ tá Anphongsô Nguyễn Hữu Long

 • Sinh: 25/01/1953
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 27/12/1990
 • Giám mục Phụ tá Hưng Hoá: 15/6/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Mang vào mình mùi chiên

6. GIÁO PHẬN LẠNG SƠN – CAO BẰNG


Giám mục Chính tòa Giuse Đặng Đức Ngân

 • Sinh: 16/6/1957
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 8/12/1987
 • Giám mục Chính toà Lạng Sơn – Cao Bằng: 12/10/2007
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân

7. GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM


Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Năng

 • Sinh: 24/11/1953
 • Quê quán: Ninh Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 6/6/1990
 • Giám mục Chính toà Phát Diệm: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hiệp thông và phục vụ

8. GIÁM MỤC THÁI BÌNH


Giám mục Chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Đệ

 • Sinh: 15/1/1946
 • Quê quán: Quảng Trị
 • Thụ phong Linh Mục: 17/12/1973
 • Giám mục Phụ tá Bùi Chu: 29/11/2005
 • Giám mục Chính toà Thái Bình: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy cho tôi các linh hồn”

9. GIÁO PHẬN THANH HÓA


Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Chí Linh

 • Sinh: 22/11/1949
 • Quê quán: Thanh Hoá
 • Thụ phong Linh Mục: 20/12/1992
 • Giám mục Chính toà Thanh Hoá: 12/6/2004
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho họ nên một”

10. GIÁO PHẬN VINH


Giám mục Chính tòa Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 • Sinh: 2/2/1945
 • Quê quán: Nghệ An
 • Thụ phong Linh Mục: 8/8/1972
 • Giám mục Chính toà Vinh: 13/5/2010
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Sự Thật và Tình Yêu”


Giám mục Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên  

 • Sinh: 8/1/1965
 • Quê quán: Quảng Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 3/10/1999
 • Giám mục Phụ tá Vinh: 15/6/2013
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”

***

II. GIÁO TỈNH HUẾ

1. TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ


Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

 • Sinh: 30/6/1940
 • Quê quán: Quảng Trị
 • Thụ phong Linh Mục: 21/12/1969
 • Giám mục Phụ tá Huế: 19/2/2005
 • Tổng Giám mục Huế: 18/8/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Như một người phục vụ”

2. GIÁO PHẬN BUÔN MÊ THUỘT


Giám mục Chính tòa Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

 • Sinh: 25/11/1956
 • Quê quán: Phú Yên
 • Thụ phong Linh Mục: 16/9/1993
 • Giám mục Chính toà Ban Mê Thuột: 21/2/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy bước theo thần khí”

3. GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG


Giám mục Chính tòa Giuse Châu Ngọc Tri

 • Sinh: 12/9/1956
 • Quê quán: Quảng Nam
 • Thụ phong Linh Mục: 21/11/1989
 • Giám mục Chính toà Đà Nẵng: 13/5/2006
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Trời mới đất mới”

4. GIÁO PHẬN KON TUM


Giám mục Chính tòa  Aloisiô Nguyễn Hùng Vị   

 • Sinh: 15/08/1952
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 07/04/1990
 • Giám mục Chính toà Kon Tum: 07/10/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Lòng mến trong Sự thật”

5. GIÁO PHẬN NHA TRANG


Giám mục Chính tòa Giuse Võ Đức Minh

 • Sinh: 10/9/1944
 • Quê quán: Quảng Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 24/4/1971
 • Giám mục Phó Nha Trang: 8/11/2005
 • Giám mục Chính toà Nha Trang: 4/12/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng”

6. GIÁO PHẬN QUI NHƠN


Giám mục Chính tòa Mátthêu Nguyễn Văn Khôi

 • Sinh: 13/10/1951
 • Quê quán: Bình Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/5/1989
 • Giám mục Phó Qui Nhơn: 31/12/2009
 • Giám mục Chính toà Qui Nhơn: 30/6/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”

***

III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

1. TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN


Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

 • Sinh: 11/11/1944
 • Quê quán: Đà Lạt
 • Thụ phong Linh Mục: 17/12/1970
 • Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 27/3/1999
 • Tổng Giám mục Phó Sài Gòn: 28/9/2013
 • Tổng Giám mục Sài Gòn: 22/3/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Chúa là nguồn vui của con”

2. GIÁO PHẬN BÀ RỊA


Giám mục Chính toà Tôma Nguyễn Văn Trâm  

 • Sinh: 9/1/1942
 • Quê quán: Bình Tuy (nay Ninh Thuận / Bình Thuận)
 • Thụ phong Linh Mục: 1/5/1969
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 6/3/1992
 • Giám mục Chính toà Bà Rịa: 22/11/2005
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hiền lành và khiêm nhượng”


Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

 • Sinh: 02/01/1952
 • Quê quán: Đồng Nai
 • Thụ phong Linh Mục: 31/12/1980
 • Giám mục Phó Bà Rịa: 27/11/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Vâng nghe Thánh Thần”

3. GIÁO PHẬN CẦN THƠ


Giám mục Chính tòa Stêphanô Tri Bửu Thiên

 • Sinh: 15/2/1950
 • Quê quán: Sóc Trăng
 • Thụ phong Linh Mục: 22/7/1987
 • Giám mục Phó Cần Thơ: 26/11/2002
 • Giám mục Chính toà Cần Thơ: 17/10/2010
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Đến với muôn dân”

4. GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT


Giám mục Chính tòa Antôn Vũ Huy Chương

 • Sinh: 14/9/1944
 • Quê quán: Hà Tây (nay Hà Nội)
 • Thụ phong Linh Mục: 18/12/1971
 • Giám mục Chính toà Hưng Hoá: 5/8/2003
 • Giám mục Chính toà Đà Lạt: 1/3/2011
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Xin vâng”

5. GIÁO PHẬN LONG XUYÊN


Giám mục Chính tòa Giuse Trần Xuân Tiếu

 • Sinh: 2/8/1945
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 10/8/1974
 • Giám mục Phó Long Xuyên: 3/6/1999
 • Giám mục Chính toà Long Xuyên: 2/10/2003
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Để tất cả nên một”


Giám mục Phụ tá Giuse Trần Văn Toản

 • Sinh: 7/4/1955
 • Quê quán: Đà Nẵng (gốc Thái Bình)
 • Thụ phong Linh Mục: 16/1/1992
 • Giám mục Phụ tá Long Xuyên: 5/4/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Vinh dự của tôi là thập giá Đức Giêsu Kitô”

6. GIÁO PHẬN MỸ THO


Giám mục Chính tòa Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 • Sinh: 2/10/1952
 • Quê quán: Hà Nội
 • Thụ phong Linh Mục: 30/8/1980
 • Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 15/10/2008
 • Giám mục Chính toà Mỹ Tho: 26/7/2014
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy theo thầy”

7. GIÁO PHẬN PHAN THIẾT


Giám mục Chính tòa Giuse Vũ Duy Thống

 • Sinh: 1952
 • Quê quán: Thái Bình
 • Thụ phong Linh Mục: 1985
 • Giám mục Phụ tá Sài Gòn: 4/7/2001
 • Giám mục Chính toà Phan Thiết: 25/7/2009
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”

8. GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Giám mục Chính tòa Giuse Nguyễn Tấn Tước

 • Sinh: 22/9/1958
 • Quê quán: Bình Dương
 • Thụ phong Linh Mục: 4/4/1991
 • Giám mục Phó Phú Cường: 14/3/2011
 • Giám mục Chính toà Phú Cường: 30/6/2012
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Người phải lớn lên”

9. GIÁO PHẬN VĨNH LONG


Giám mục Chánh tòa Phêrô Huỳnh Văn Hai

 • Sinh: 18/08/1954
 • Quê quán: Bến Tre
 • Thụ phong Linh Mục: 31/08/1994
 • Giám mục Chính toà Vĩnh Long: 07/10/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi và thả lưới”

10. GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


Giám mục Chính tòa Đaminh Nguyễn Chu Trinh

 • Sinh: 20/5/1940
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 29/4/1966
 • Giám mục Chính toà Xuân Lộc: 30/9/2004
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Tất cả vì tình yêu Đức Kitô”


Giám mục Phó Giuse Đinh Đức Đạo

 • Sinh: 2/3/1945
 • Quê quán: Nam Định
 • Thụ phong Linh Mục: 27/3/1971
 • Giám mục Phụ tá Xuân Lộc: 28/2/2013
 • Giám mục Phó Xuân Lộc: 04/06/2015
 • Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mình Thầy”

Cập nhật vào tháng 01/2016

Bài viết liên quan