Thông Tin

Giáo xứ VN Paris: Lớp Chuẩn Bị Hôn Nhân Khóa Phục Sinh 2018

Lớp Chuẩn Bị Hôn Nhân Khóa Phục Sinh 2018

– ‘‘Ngày 27/12/1995 tại Giáo Xứ, Ban Mục Vụ Hôn Nhân thành hình, triệu họp bàn thảo kế hoạch, Cha Mai Đức Vinh điều hành tổng quát, Bác sĩ Nguyễn Văn Ái trưởng ban, Giáo sư Trần Văn Cảnh thư ký. Ban Giảng Huấn gồm cha Mai Đức Vinh, cha Đinh Đồng Thượng Sách, bà giáo sư Tạ Thanh Minh Khánh, các bác sĩ Nguyễn Văn Ái, Tạ Thanh Minh và Nguyễn Ngọc Đĩnh, luật sư Lê Đình Thông, các giáo sư Nguyễn Văn Thạch, Trần Văn Cảnh, Phạm Bá Nha. Mỗi năm hai khóa : Giáng sinh và Phục sinh. Khóa đầu tiên là Khóa Giáng sinh 1995 và khóa Phục Sinh 2000 là khóa X’’(Đường Vào Tình Yêu, ấn bản năm 2000, tr. 4).

– Ngày 28/11/2017 tại Giáo Xứ, Cha Giám Đốc Nguyễn Kim Sang triệp tập phiên họp của Ban Mục vụ Hôn phối. Cha Nguyễn Kim Sang điều hành tổng quát, LS Lê Đình Thông trưởng ban, hai vị giảng viên Vũ Đình Khiêm và Ngô Thị Kim Đào thư ký.

– Ngày 03/12/2017, ‘‘Ban Mục Vụ Hôn Nhân thông báo về chương trình chuẩn bị Hôn Nhân năm 2018, tại Giáo xứ, được sắp xếp như sau:

– Chúa Nhật 21/01/2018: Thánh lễ lúc 11g30, sau lễ dùng cơm trưa chung để làm quen giữa ban giảng huấn và học viên.

– Chúa Nhật 28/01/2018:

– 9g00-10g00: Giáo lý và giáo luật của Bí tích Hôn Nhân, do Cha Giám Đốc.

– 10g15-11g15: Sống đạo trong gia đình, do anh Vũ Đình Khiêm và chị Ngô Thị Kim Đào.

– Chúa Nhật 11/02/2018: Mừng lễ Saint Valentin với thánh lễ lúc 11g30, sau đó tham dự tiệc Thân Hữu của Giáo xứ.

– Chúa Nhật 25/02/2018:

– 9g00-10g00: Gia đình trong Dân Luật Pháp, do Ls. Lê Đình Thông.

– Chúa Nhật 18/03/2018:

– 9g00-9h45: Giáo dục con cái, do Gs. Trần Văn Cảnh.

– 9g45-10g30: Vai trò người chồng và những câu hỏi liên quan về y khoa, do Bs. Nguyễn Ngọc Đỉnh.

– 10g30-11g15: Vai trò người vợ, do Gs. Tạ Thanh Minh Khánh.

– 13g30 – 14g30 : Tài chánh trong gia đình, do Gs. Nguyễn An Nhơn.

– Chúa Nhật 08/04/2014: Tổng kết khóa học và cấp giấy chúng nhận.

Chương trình chuẩn bị Hôn Nhân không chỉ giới hạn cho các đôi bạn trẻ đang chuẩn bị lập gia đình, mà còn được mở rộng cho tất cả các bạn trẻ muốn học hỏi về đời sống hôn nhân dù chưa có ý định kết hôn, cũng như cho tất cả các đôi vợ chồng hay những ai muốn ôn lại Giáo huấn để đời sống hôn nhân được thăng tiến.’’(trích trang Website Giáo Xứ Paris).

Ban Mục vụ Hôn nhân (Pastorale du mariage) theo đúng định hướng của Giáo phận Paris, nhằm giúp các bạn trẻ có ý định kết hôn am hiểu Lời khai Ý định Kết hôn (Déclaration d’intention). Cha Giám Đốc tiếp nhận đơn xin chuẩn bị kết hôn (demande de préparation). Ngài hình thành nhóm chuẩn bị hôn phối, gồm các linh mục và giáo dân (mise en place d’une équipe de préparation au mariage).

Ban Mục vụ Hôn nhân còn đảm nhận chức năng Mục vụ Gia đình (Pastorale Familiale), theo định hướng chung của Giáo phận Paris. Năm nay, ban Mục Vụ Hôn nhân cộng tác với Nhóm Gia Đình Trẻ của Thầy Giang Minh Đức :

– 14 giờ Chúa Nhật 14/04/2018, cùng trao đổi vể đề tài ‘‘Di dân và Tị nạn’’, theo đúng chủ trương của Giáo Hội. Nhóm Gia Đình Trẻ sẽ tiếp nhận các học viên Khóa Mục vụ Hôn nhân, tiếp tục sinh hoạt theo giáo huấn của Hội Thánh.

Tóm lại, ban Mục vụ Hôn nhân đã và tiếp tục góp phần thăng tiến gia đình Công Giáo tại Giáo Xứ (promouvoir la famille catholique), vì gia đình vốn là đơn vị căn bản của xã hội và là nguồn mạch phúc lợi phát triển của cá nhân và cộng đoàn.

Lê Đình Thông

Bài viết liên quan