Giáo Hội Việt Nam

GP.HƯNG HOÁ: Thầy cúng người Thái lãnh nhận bí tích Khai Tâm tại giáo xứ Sơn La trong ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Trước khi về trời, Chúa Giêsu dạy: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ” (Mc 16,15 -16). Làm theo lệnh truyền này, giáo xứ Sơn La đã say mê lên đường loan báo Tin Mừng không chỉ cho người Kinh mà còn cho cả những người dân tộc thiểu số. Niềm say mê đó phần nào đã sinh hoa trái bởi một số anh chị em đã tin và gia nhập Giáo Hội.

Vào Chúa Nhật 34 thường niên, lễ Chúa Kitô Vua, ngày 20/11/2022, với hai Thánh lễ tại hai nơi khác nhau, cha xứ Sơn La Giuse Nguyễn Văn Thành ban bí tích khai tâm cho 10 người, trong đó có một nữ Thầy cúng người Thái – Maria Lò Thị Xom 52 tuổi. Thánh lễ thứ nhất tại giáo điểm Chiềng Pha: Sau nhiều tháng tìm hiểu và học giáo lý dự tòng, tám người đã lãnh nhận bí tích Khai tâm Kitô giáo, trong đó có năm người dân tộc Thái và ba người dân tộc Khơ Mú. Thánh lễ thứ hai tại giáo họ nhà xứ Sơn La: hai người đã trải qua khóa học giáo lý Dự tòng và thử thách cả năm trời. Cả hai Thánh lễ đều có khá nhiều người tham dự.

HungHoa-Sonla-12.jpg

Được biết, mười người trở lại với Chúa không do hôn nhân mà do đời sống của những người Công Giáo và do sự thấm nhuần của việc đọc Kinh Thánh hàng ngày. 

Trong hai Thánh lễ, cha xứ Giuse đã chia sẻ việc rao giảng Lời Chúa là của Chúa Thánh Thần nhưng Ngài đã giao phó cho Giáo Hội. Thánh Phaolô Tông đồ đã nói: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Đây không chỉ là lời kêu cứu mà còn là lời khuyến khích mỗi người lên đường giới thiệu Chúa cho người khác. Vì thế, mười người lãnh nhận bí tích Khai Tâm hôm nay là một niềm vui rất lớn đối với giáo xứ Sơn La 

HungHoa-Sonla-03.jpg

Tưởng cũng nên nhắc lại, người Thái rất khó chấp nhận và tin vào đức tin Công Giáo và sự trở lại của một nữ Thầy cúng người Thái báo trước một “mùa xuân” cho việc truyền giáo nơi miền sơn cước của giáo xứ Sơn La, giáo phận Hưng Hóa!

HungHoa-Sonla-11.jpg

Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn phúc cho những người đã trực tiếp và gián tiếp tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng tại vùng Tây Bắc, cách riêng đưa mười người chịu phép Thánh Tẩy ngày lễ Chúa Kitô Vua!

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành

 

HungHoa-Sonla-01.jpg

HungHoa-Sonla-04.jpg

HungHoa-Sonla-06.jpg

HungHoa-Sonla-07.jpg

HungHoa-Sonla-08.jpg

HungHoa-Sonla-09.jpg

HungHoa-Sonla-10.jpg

HungHoa-Sonla-13.jpg

HungHoa-Sonla-14.jpg

HungHoa-Sonla-15.jpg

HungHoa-Sonla-16.jpg

HungHoa-Sonla-17.jpg

Nguồn: Conggiao.info

Bài viết liên quan