Giáo Phận Long Xuyên

GP Long Xuyên: Bổ nhiệm nhiệm sở đầu tiên của các Tân Linh mục 2020

Xin mời xem tại đây: ViewPDF

 

Bài viết liên quan