Giáo Phận Long Xuyên

VỀ ANH GB NGUYỄN HIỀN NHÂN NGHĨA GIẢ ĐƯỢC CHỊU CHỨC LINH MỤC

VỀ ANH GB NGUYỄN HIỀN NHÂN NGHĨA GIẢ ĐƯỢC CHỊU CHỨC LINH MỤC

Gần đây, tại giáo xứ Năng Gù, có một anh tên là GB NGUYỄN HIỀN NHÂN NGHĨA, có gia đình sống tại Năng Gù, nói là mình được chịu chức linh mục ngày 16/7/2018 tại giáo phận Montpellier bên Pháp.
Anh đã xin phép tổ chức lễ tạ ơn tại nhà thờ Năng Gù vào sáng mai Thứ Sáu ngày 23/11/18. Anh cũng đã mời một số cha trong giáo phận.
Vì có nhiều điểm nghi ngờ, nên Toà Giám Mục Long Xuyên đã liên lạc với Toà Tổng giám mục Montpellier, thì được trả lời như sau:
1. Ngày 16/7/2018, tổng giáo phận Montpellier không có lễ truyền chức cho bất cứ ai.
2. Trong giáo phận, không có chủng sinh hoặc phó tế nào tên là GB Nguyễn Hiền Nhân Nghĩa.
3. Thư ký của Đức tổng giám mục giáo phận Montpellier cũng xác nhận giấy chứng nhận mà anh GB Nguyễn Hiền Nhân Nghĩa cung cấp cho
Toà Giám Mục Long Xuyên là giấy giả, Đức Tồng giám mục không có ký giấy chứng nhận nào như vậy.
Xin thông báo với quí cha và các giáo xứ, để tường và tránh bị lợi dụng.
Linh mục Micae Lê Xuân Tân
Đại diện giám mục
Lưu ý:
1. Xin cha sở Năng Gù thông báo cho giáo dân biết về giấy tờ giả của anh Nhân Nghĩa.
2. Con xin gởi kèm Giấy chứng nhận anh đã nộp cho Toà Giám Mục Long Xuyên. Trong giấy chứng nhận này không có mộc của tổng giáo phận Montpellier và tổng giáo phận đã xác nhận không cấp giấy chứng nhận nào như vậy cho người có tên là GB Nguyễn Hiền Nhân Nghĩa.
Nguồn: gplongxuyen

Bài viết liên quan