Giáo Hội Việt Nam

GP Xuân Lộc: Thánh lễ truyền chức linh mục

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – Giáo Phận Xuân Lộc Năm 2020
+ Được Phát Trực Tiếp Từ Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc .
Lúc 08h30′ thứ năm – ngày 16/07/2020 .

https://youtu.be/KqwAjyiDyfI

 

 

Bài viết liên quan