Giáo Hội Việt Nam

Hội ngộ Truyền thông thường niên 2021 của Công giáo Việt Nam

‘Hãy đến mà xem’ là chủ đề cuộc Hội ngộ Truyền thông thường niên 2021 của Công Giáo Việt Nam – được tổ chức online trong hai ngày 22 và 23-04-2021.

Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước (ĐGM) – chủ tịch Ủy ban Truyền thông xã hội (UBTTXH) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) – đã chủ sự cuộc Hội ngộ này, với sự tham dự của 43 vị đặc trách truyền thông của các giáo phận tại Việt Nam.

Vào sáng thứ Năm ngày 22-04, từ 8g đến 11g, các tham dự viên đã kể cho nhau nghe những sinh hoạt truyền thông của giáo phận mình trong 2 năm qua (Hội ngộ Truyền thông thường niên năm 2020 không được tổ chức vì đại dịch Covid-19), thảo luận với nhau về vấn đề bản quyền, về việc công bố những trang web và mạng xã hội chính thức của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Vào buổi chiều cùng ngày, từ 14g30 đến 16g, các tham dự viên đã trao đổi với nhau về những gì cần phải làm trong lãnh vực phim ảnh Công giáo.

Vào sáng thứ Sáu 23-4, từ 8g đến 11g, Hội ngộ đã đưa ra những suy nghĩ về: nội dung sứ điệp và cách thức cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội năm 2021, đào tạo truyền thông, sử dụng video, và kế hoạch hữu hiệu nhằm thực hiện các chương trình đã được đề ra.

Sau đó, vào buổi chiều, lúc 14g30, các tham dự viên đã đưa ra những ‘quyết định chung’, đúc kết những điểm chính của Hội ngộ, và lắng nghe chỉ dụ của ĐGM chủ tịch UBTTXH / HĐGMVN.

Cuộc Hội ngộ Truyền thông thường niên 2021 của Công Giáo Việt Nam đã kết thúc với những lời cầu nguyện bế mạc thật sốt sắng vào lúc 16g ngày 23-4-2021.

Nguồn: WHĐ

Bài viết liên quan