Thông Tin

Hình ảnh ấn tượng trong chuyến tông du của ĐGH Phanxicô tới MêHiCô

Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Mễ Tây Cơ chắc chắn để lại một ấn tượng lâu dài. Đây là một trong những chuyến đi dài nhất và hoàn thiện nhất của ngài. Ngài đã thăm đất nước này từ Bắc chí Nam và tiếp xúc với những nhóm khác nhau: người dân bản địa, các nạn nhân của bạo lực và tù nhân. Ngài còn nhất quyết để có thể đến thăm Mẹ Guadalupe kính yêu và cử hành thánh lễ trên biên giới giữa Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ.
 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô thăm Mễ Tây Cơ chắc chắn để lại một ấn tượng lâu dài. Đây là một trong những chuyến đi dài nhất và hoàn thiện nhất của ngài. Ngài đã thăm đất nước này từ Bắc chí Nam và tiếp xúc với những nhóm khác nhau: người dân bản địa, các nạn nhân của bạo lực và tù nhân. Ngài còn nhất quyết để có thể đến thăm Mẹ Guadalupe kính yêu và cử hành thánh lễ trên biên giới giữa Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos. Tú Nạc, NMS

Bài viết liên quan