Thông Tin

Lễ phong chức linh mục tại giáo phận Xuân Lộc

Sáng ngày 30/05/2015, tại Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc, Đức Cha Chính Đaminh đã chủ sự Thánh lễ Truyền Chức Linh mục cho 19 Phó Tế gồm 15 Đại chủng sinh thuộc Giáo phận Xuân Lộc và 4 Đan sĩ thuộc dòng Xitô Phước Lý.
Trong thánh lễ truyền chức Linh mục này, có sự hiện diện quí báu của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Giám đốc đại Chủng viện(ĐCV) Thánh Giuse Xuân Lộc; Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, nguyên Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Đức Cha Rosario Velle(người Ytalia đang làm việc tại Madagascar), Đức Ông Tổng Đại diện cùng với 260 linh mục trong ngoài Giáo phận.
Có sự tham dự đông đảo của các Đại Chủng Sinh thuộc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, Quí Bề Trên và Quí tu sĩ nam nữ cùng Quí Ông bà Cố, quí thân nhân và quí khách.
Thánh lễ truyền chức tại Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc hôm nay rất trang trọng và thánh thiện. Chính trong sự thánh Thiện này, Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn hồng ân trên Giáo phận Xuân Lộc và trên từng vị tiến chức.
Các Tiến chức được lãnh nhận thánh chức Linh mục trong Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận với chủ đề mục vụ : “Gia đình và Giáo xứ Sống Mầu Nhiệm Thánh Thể” là thời điểm hồng ân để các tiến chức chọn lựa cho đời Linh Mục của mình một dấu nhấn cao vời là “Sống Thánh”, nhờ lòng “Say Mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Sống Theo gương mẫu của Người”.
Ước gì Thánh Thể trở nên trung tâm đời sống của các tiến chức và của tất cả mọi người trong Giáo Phận Xuân Lộc, và ước gì đời sống sứ vụ của các Tân chức là một đời sống rập khuôn theo Thánh Thể, bẻ ra và trao ban cho mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tiến chức hôm nay trở thành những người mục tử như lòng Chúa mong ước – người mục tử mang lấy mùi của chiên và hiến tế cuộc đời mình vì đoàn chiên.
Được biết sau thánh lễ Truyền chức hôm nay, Giáo phận Xuân Lộc có số Linh mục là 578 Linh mục.
Ban TT Giáo Phận
(nguồn: gpxuanloc.net)
LinhmucXuanloc2015 (13) LinhmucXuanloc2015 (15) LinhmucXuanloc2015 (22) LinhmucXuanloc2015 (34) LinhmucXuanloc2015 (35) LinhmucXuanloc2015 (47) LinhmucXuanloc2015 (49) LinhmucXuanloc2015 (54) LinhmucXuanloc2015 (120)

Bài viết liên quan