Thông Tin

Mừng bổn mạng Bề Trên Louis Gondaga

Hôm nay (21.6), Cộng đoàn nhà Mẹ & cộng đoàn ĐTV mừng bổn mạng Bề Trên Louis G. Phạm Thế Nhung. Đây cũng là dịp để Hội dòng bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn và dâng lời cầu nguyện cho ngài. Tuy mới được bầu làm Bề Trên tổng quyền trong một thời gian ngắn, nhưng ngài đã góp công rất lớn trong sự phát triển của Hội dòng hiện nay. Với sự nỗi lực và cố gắng cá nhân, ngài đã và đang lãnh đạo, hướng dẫn Hội dòng tạo ra những bước đột phá về mặt cơ sở hạ tầng cho Hội dòng.

Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều hồng ân cho Bề Trên qua lời bầu cử của thánh Louis Gondaga. Xin Chúa ban cho ngài có nhiều sức khỏe, khôn ngoan và thánh đức để dìu dắt và hướng dẫn Hội dòng vượt qua những khó khăn nhằm làm cho nước Chúa được cả sáng.

Một số hình ảnh về những công trình đang thực hiện và hình ảnh trong ngày lễ bổn mạng của Bề Trên:

Dòng Thánh Gia trên bước đường mới
Ngôi nhà nguyện gần hoàn thành và công trình kè bờ hồ

20150602_161546

Khu nhà tĩnh tâm đang được xây dựng

20150621_110705

20150621_110534

TH Richard đại diện anh em trong Dòng chúc mừng Bề Trên

Bài viết liên quan