Thông Tin

Người Công giáo không nên mừng lễ kỉ niệm 500 năm phong trào cải cách của Martin Luther

Người Công Giáo không nên mừng lễ kỉ niệm 500 năm phong trào cải cách của Martin Luther

Tín hữu Lutheran và Công Giáo bên Đức đang có kế hoạch làm lễ kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách tôn giáo của Martin Luther vào năm 2017 sắp tới. Người Công Giáo đã không nhận thức rằng mình bị xúc phạm khi Giáo Hội Tin Lành Đức – German Evangelical Church (trong đó bao gồm cả Giáo Hội Lutheran) đã không công nhận một quan điểm giáo lý mang tính đại kết được đề xuất gần đây, đó là một trong những điều gây chia rẽ lớn giữa hai Giáo Hội.

Công Giáo và Lutheran có chung nhiều quan điểm đức tin và một số thực hành phụng vụ nhưng sự thật vẫn vậy, đối với người Công Giáo, năm 1517 là một con số không mấy tốt đẹp gì. Vào năm đó, mang trong tay 95 luận điệu của mình đến trước cửa nhà thờ Wittenberg Castle, Martin Luther đã bắt đầu một quá trình lôi kéo hàng triệu người tách ra khỏi sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Tuy Luther đã đúng khi chỉ trích sự lạm dụng của Giáo Hội ở thời Trung cổ, mặc dù nhiều người Công Giáo khác, như Erasmus, cũng đã làm như vậy; nhưng Luther đã tổng kết bằng cách quy chụp Đức Giáo Hoàng là phản Kitô giáo; đạp đổ các giáo lý về Thánh Thể, ông thiết lập một tiền lệ để cho các nhà cải cách cực đoan mổ xẻ các bí tích.

Mặc dù Giáo Hội Công Giáo đã nhìn nhận lại phong trào cải cách của Luther trong ánh sáng của các học thuyết hiện đại và tạo quan hệ nồng ấm hơn với phía Tin Lành; đồng thời cũng đã thừa nhận những sai lầm đau thương của mình và vai trò trong các cuộc chiến tranh tôn giáo bi thảm trong thế kỷ 16 và 17. Nhưng sẽ là sai lạc khi chúng ta “ăn mừng” vì những vết thương mà Luther đã gây ra trong thân thể Chúa Kitô. (Catholic Herald)

Tiền Hô

(vietcatholic.org)


 

Bài viết liên quan