Thông Tin

Những bổ nhiệm mới về truyền thông tại Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm hai vị giám đốc cho hai cơ quan của ngành truyền thông Vatican.

Bà Natas Govekar, một nhà thần học Slovenian hiện đang làm việc tại Trung tâm Aletti tại Rôma, sẽ đứng đầu bộ phận mục vụ-thần học của Bộ Thông Tin Vatican. Đức Ông Dario Viganò, là tổng trưởng Bộ Thông Tin Vatican từ ngày 27 tháng Sáu năm 2015, nhận xét rằng việc bổ nhiệm một phụ nữ “là một lời khẳng định rằng sự quan tâm đến mục vụ không phải chỉ dành cho các mục tử, nhưng liên quan đến những thực hành và những cách thức Giáo Hội hiện diện trong thế giới ngày nay.”

Ông Francesco Masci, người làm việc lâu năm trong sở Internet của Vatican, sẽ là giám đốc bộ phận kỹ thuật cho Bộ Thông Tin, chịu trách nhiệm điều phối các phương tiện truyền thông mới của Vatican.

Đặng Tự Do

(vietcatholic.org)

Bài viết liên quan