Thông Tin

Những sứ điệp bí mật Fatima

Những sứ điệp bí mật Fatima150510 Fatima

Hằng năm vào tháng Năm, tháng hoa , kính Đức Mẹ trong Giáo Hội Công Giáo, người ta nghĩ nhớ đến Đức mẹ hiện ra ở Fatima.

Dù biến cố Đức Mẹ Fatima đã xảy ra gần một thế kỷ nay – Đức mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên Jacinta, Phanxico và Lucia sáu lần vào những ngày 13.05., ngày 13. 06, ngày 13.07. , ngày 19.08. , ngày 13. 09. và ngày 13.10. năm 1917 – và ba sứ điệp Đức Mẹ nói cho ba trẻ đã được công bố rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng vẫn có những suy đoán đồn đãi về bí mật thứ tư Fatima còn giữ kín nữa.

Vì thế, Đức Hồng Y Angelo Amato, Quốc vụ Khanh bộ phong thánh của tòa thánh Vatican đã viết trên báo Osservatore Romano hôm thứ sáu, 08. 05.2015 : Không có sứ điệp bí mật thứ tư Fatima, như nhiều đồn đãi đưa tin. Không còn có những bí mật nào khác nữa. Những Sứ điệp Fatima nói về trận chiến giữa sự tốt lành thánh thiện và sự dữ tội lỗi. Và vì thế có gía trị cho mọi thời gian.

Hai sứ điệp đầu tiên, mà Đức mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, năm 1917 đã nói cho ba trẻ thị kiến người Bồ đào nha, qua sáu lần được Đức mẹ hiện ra, đã được công bố cho toàn thể Giáo Hội cùng nhân loại năm 1941.

Phần thứ ba của sứ điệp Fatima, trước hết được giữ kín bí mật dành riêng cho Đức Giáo Hoàng, cũng đã được công bố cho toàn thể Giáo Hội và thế giới năm 2000. Sứ điệp này nói về những liên quan cảnh ám sát Đức Giáo Hoàng năm 1981 và chế độ độc tài cộng sản bên miền Đông Âu châu.

Đức Hồng Y Amato viết chính ngài đã tận tay nhận được bản tường trình của ba trẻ thị kiến Fatima năm 1917. Đức Hồng Y Amato trước hết là cố vấn từ năm 2002 đến 2008 ở văn phòng bộ Tín lý đức tin bên Roma. Chính Bộ tín lý đức tin được Đức Thánh Cha ủy quyền việc công bố cùng giải thích sứ điệp thứ ba Fatima

Trong hai sứ điệp đầu, Đức Mẹ kêu gọi nhân loại ăn ăn thống hối trở lại với Chúa, vì những đe dọa to lớn. Những hình ảnh đau buồn tối tăm do chiến tranh đói khát và Giáo Hội bị bắt bớ tàn sát, nhất là những tấn công bằng bạo lực quân sự của phái vô thần chống lại Giáo Hội.

Sứ điệp thứ ba nói về một vị Giám mục mặc áo trắng bị bắn trọng thương. Cảnh tượng này sau đó được liên kết với cuộc ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. ngày 13.05.1981 ở Công trường Thánh Phero bên Vartican.

Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolo II. đã cho là ngài được sự cứu vớt cách lạ lùng của Đức Mẹ Fatima. Và ngài đã hành hương sang kính viếng tạ ơn Đức mẹ Fatima, cùng đã đem viên đạn bắn ngài bị thương nặng trao tặng trung tâm hành hương Fatima. Viên đạn này từ ngày đó được gắn trong triều thiên Đức Mẹ Fatima.

Hàng tháng thánh tượng Đức mẹ Fatima với triều thiên có gắn viên đạn này được đưa ra cung nghinh rước vào ban đêm ngày 12. và sáng ngày 13. trên quảng trường Fatima với hàng trăm ngàn người tham dự hành hương long trọng.

Vì thế, nếu đi hành hương sang Fatima, nên đi vào ngày 12. và 13. hàng tháng. Buổi chiều tối ngày 12. có lần hạt rước nến ánh sáng lung linh kiệu Đức mẹ Fatima với triều thiên có viên đạn, đêm canh thức ngoài trời ở công trường Thánh lễ đại trào tới 24.00 giờ. Và sáng ngày 13. từ 09.00 giờ có rước kiệu Đức mẹ và thánh lễ đại trào bế mạc ngày hành hương chính thức mỗi tháng.

kath.net, 08.05.2015
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

(nguồn: vietcatholic.org)

Bài viết liên quan