Thông Tin

Toà Thượng thẩm Louisiana: không thể đòi hỏi các linh mục phải vi phạm ấn tích giải tội

Một phán quyết cuả toà thượng thẩm Tiểu Bang Louisiana đã tái khẳng định ấn tích giải tội cuả các linh mục Công Giáo. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước thứ hai trong một vụ kiện. Bên “đương đơn” vẫn có thể kiện lên cao hơn, lên Tối Cao Pháp Viện.

“Luật Louisiana không thể ép buộc các linh mục Công Giáo vi phạm ấn tích giải tội,” một thẩm phán toà thượng thẩm cuả tiểu bang tái khẳng định như vậy vào ngày thứ Sáu vừa qua.

Vị thẩm phán là Mike Caldwell đưa ra phán quyết vào ngày 26 tháng 2 rằng một đạo luật tiểu bang đòi hỏi các giáo sĩ phải báo cáo sự lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên (sau khi biết qua toà giải tội) là vi phạm đến tự do tôn giáo, vi phạm đến sự bảo vệ ấn tích giải tội của đạo Công Giáo.

Qua Bộ Giáo luật năm 1983, thì “Ðiều 984: Ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm; do đó, tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được tiết lộ về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất cứ lý do gì. Ðiều 984: Tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được xử dụng những điều biết được trong tòa giải tội để làm hại hối nhân, cho dù không có nguy cơ tiết lộ.”

Phán quyết liên quan đến một vụ kiện của cô Rebecca Mayeaux, bây giờ là 22 tuổi, chống lại cha Jeff Bayhi và Giáo phận Baton Rouge.

Cô Mayeaux khai rằng trong năm 2008, khi cô mới lên 14, cô đã đi xưng tội với vị linh mục rằng một giáo dân 64 tuổi đã lạm dụng cô. Vị linh mục lúc đó đang làm chánh xứ Our Lady of the Assumption Catholic Church ở thị xã Clinton, cách Baton Rouge 35 dặm.

Đương đơn tố cáo rằng vị linh mục đã cẩu thả trong việc báo cáo những lạm dụng và giáo phận cũng đã thất bại trong việc đào tạo các linh mục về nhiệm vụ phải báo cáo các lạm dụng cho đúng luật. Cô Mayeaux tuyên bố rằng vị linh mục đã khuyên bảo cô rằng “hãy cố bỏ qua việc đó đi” (“sweep it under the floor and get rid of it,” quét nó dưới sàn nhà và tống khứ nó đi”.)

Còn Cha Bayhi thì từ chối không tiết lộ bất cứ điều gì trong cuộc xưng tội đó, vì ngài sẽ tức khắc bị vạ tuyệt thông.

“Nếu chúng tôi vi phạm ấn tích giải tội, thì là ‘xong’. Là Chấm hết, ” Ngài nói với tòa án, thêm rằng Ngài sẽ ” không bao giờ “cố ý vi phạm ấn tích giải tội.

“Nếu bí tích giải tội không thiêng liêng như thế, thì không ai sẽ còn tin tưởng vào chúng tôi nữa.”

Luật hiện hành cuả Louisiana đòi hỏi giáo sĩ phải báo cáo các lạm dụng tình dục. Nhưng cũng có ‘điều’ cho phép những ngoại lệ khi sự cáo buộc về lạm dụng đó được tiết lộ trong những giao tiếp bí mật có tính cách tôn giáo, ví dụ như lúc xưng tội.

Tuy nhiên, lại có một ‘điều’ khác đòi hỏi việc báo cáo là bắt buộc “cho dù dưới bất kỳ đặc quyền nào”. Phán quyết của thẩm phán Caldwell đã bác bỏ yêu cầu cuả ‘điều’ này.

Đức Giám Mục Robert Muench cuả Baton Rouge đã đưa ra một tuyên bố như sau:

“Tôi xin được cảm thông nỗi đau buồn và dâng lời cầu nguyện cho nguyên đơn, là người có thể đã bị tổn thương bởi những hành động của một người đàn ông không phải là một nhân viên của nhà thờ, và hơn nữa, chia sẻ sự đau buồn cho tất cả những ai cũng đã bị lạm dụng như thế”.

Đức Giám Mục bày tỏ sự tri ân với phán quyết và thêm rằng “phán quyết của tòa án nhằm duy trì Tu Chính Án Thứ Nhất là quyền tự do tôn giáo là điều cần thiết.”

Nhắc lại, phán quyết trên vẫn có thể bị kháng cáo lên Tòa án tối cao cuả tiểu bang Louisiana.

Thẩm phán Caldwell còn ra nhiều quyết định khác liên quan đến vụ kiện, như rằng cô Mayeaux vẫn có thể trình bày cho bồi thẩm đoàn về những gì cô nói với linh mục vào năm 2008. Tuy nhiên, luật sư của cô không thể tranh luận với bồi thẩm đoàn rằng pháp luật đòi hỏi cha Bayhi phải báo cáo.

Vụ kiện đã từng bị đưa lên Tòa án tối cao Louisiana vào năm 2014, nhưng lúc đó Toà đã trả lại cho tòa cấp dưới để xác định thêm nhiều sự kiện khác.

Vụ kiện vẫn chưa được đưa ra xét xử. Người bị cáo buộc lạm dụng cô Mayeaux đã chết vào năm 2009.

Nếu đưa ra xét xử, vị luật sư của nguyên đơn (cô Mayeaux) cho biết ông không còn có ý định gọi Cha Bayhi ra làm chứng nữa.

Trần Mạnh Trác

vietcatholic.org

Bài viết liên quan