Thông Tin

Tờ Quan Sát Viên Rôma đăng đồng loạt 3 bài về khả thể cho phụ nữ giảng trong các thánh lễ

Tờ Vatican đã xuất bản 3 bài tiểu luận trong đó các tác giả tranh cãi rằng phụ nữ nên được phép giảng trong Thánh Lễ. Nội dung toàn bộ của 3 bài này có thể xem tại đây: http://vaticanresources.s3.amazonaws.com/pdf_supplement%2FDonne_Marzo.pdf. Đã có những phản ứng trái ngược nhau về việc cho đăng 3 bài này trên công báo Tòa Thánh.

Theo giáo luật hiện hành, chỉ có các linh mục và phó tế mới được phép giảng trong Thánh Lễ. Nhưng trong một mục đặc biệt trên tờ L’Osservatore Romano dành riêng cho vai trò của phụ nữ trong Giáo Hội, ba nhà văn đã lên tiếng kêu gọi xem xét lại những khoản giáo luật đó.

“Chủ đề này là rất tế nhị,” Enzo Bianchi, người sáng lập và đứng đầu cộng đoàn đại kết Bose thừa nhận. “Nhưng tôi tin rằng điều khẩn cấp là chúng ta phải thảo luận về vấn đề này.” Ông nói rằng việc cho phép phụ nữ giảng trong nhà thờ sẽ là “một thay đổi cơ bản trong việc phụ nữ tham gia vào đời sống Giáo Hội.”

Nữ tu Catherine Aubin, một nhà thần học dòng Đa Minh, nhận xét thêm rằng phụ nữ đã là những nhà truyền giảng hiệu quả trong suốt lịch sử của Giáo Hội, và ngày nay họ thường xuyên được mời hướng dẫn các cuộc tĩnh tâm.

Sơ Madeleine Fredell nhận xét rằng sơ được mời giảng trong các nhà thờ Lutheran, nhưng lại không được giảng trong các nhà thờ Công Giáo. Sơ nói: “Tôi tin rằng việc lắng nghe tiếng nói của phụ nữ trong các bài giảng sẽ làm phong phú hóa việc thờ phượng của người Công Giáo chúng ta.”

Đặng Tự Do

vietcatholic.org

Bài viết liên quan