Thông Tin

Ơn gọi giảm sút nhiều tại Âu Mỹ

Ơn gọi giảm sút nhiều tại Âu Mỹ

ROMA. Sau nhiều năm liên tục gia tăng và đạt tới cao điểm hồi năm 2011, ơn gọi LM tại Âu Mỹ đang giảm sút.

 Theo Niên giám thống kê của Tòa Thánh, trình bày tình trạng gần đây nhất là năm 2013, số ơn gọi LM tăng 1,5% tại Phi châu, nhưng giảm 3,6% tại Âu Châu nói chung. Riêng tại Anh quốc, sự giảm sút này là 11,5%, tại Ba Lan giảm 10,1%, tại Đức giảm 7.4%, tại Tây Ban Nha giảm 1,8%, ngoại trừ Italia tăng 0,3%.

ĐHY João Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, nói rằng: ”Ơn gọi ngày nay tăng rất mạnh tại Á Châu, tăng liên tục tại Phi châu, được phục hồi tại Mỹ châu la tinh, nhưng đang gặp khó khăn nhiều tại Bắc Mỹ, bị khủng hoảng tại Âu Châu và Australia”.

Trong bài nói chuyện với 5 ngàn tu sĩ nam nữ hôm 1-2 vừa qua, ĐTC nói: ”Tôi thú thật với anh chị em tôi rất đau lòng khi thấy ơn gọi giảm sút. Khi tôi gặp các Giám Mục, tôi hỏi các vị: Đức Cha có bao nhiêu chủng sinh? – thưa 4, 5 thầy..”. Khi anh chị em, trong các cộng đoàn dòng tu của mình – nam hoặc nữ – anh chị em có một, hai tập sinh.. và cộng đoàn ngày càng già nua.. Và có những đan viện to lớn, như ở Tây Ban Nha, chỉ còn lại 4, 5 nữ tu già, tiếp tục cho đến chết.. Tình trạng này khiến tôi bị cám dỗ đi ngược với đức trông cậy và thưa với Chúa: ”Lạy Chúa, làm sao vậy? Tại sao cung lòng của đời sống thánh hiến trở nên son sẻ như vậy?”

Trong bối cảnh trên đây, ĐTC cảnh giác các dòng đừng nhận ơn gọi ”bừa bãi”, cần chống lại cám dỗ đánh mất niềm hy vọng, và hãy cầu nguyện không biết mệt mỏi như bà Anna mẹ ngôn sứ Samuel. Ngoài ra cần chống lại cám dỗ bám víu vào tiền bạc. Ngài nói: ”Anh chị em biết tiền bạc là phân của ma quỉ. Có những tu sĩ khi thấy không thể có ơn gọi và có thêm con cái trong dòng, họ nghĩ rằng tiền bạc sẽ cứu vãn sự sống, và họ nghĩ đến tuổi già, làm sao để không thiếu cái này cái kia! Nhưng như thế là không có hy vọng! Chỉ có hy vọng nơi Chúa mà thôi! Tiền bạc không bao giờ mang lại cho ta hy vọng. Trái lại nó quăng ta xuống! Anh chị em có hiểu không” (SD, ADN 1-2-2016)

G. Trần Đức Anh OP

Bài viết liên quan