Thông Tin

Ơn toàn xá nhân kỷ niệm 800 năm Dòng Đa Minh được châu phê

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
Sắc lệnhsố 16/15/1

Kính đệ Đức Thánh Cha,

Tu sĩ Bruno Cadoré, Tổng Quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết, bày tỏ lòng tôn kính sâu xa của riêng mình cũng như của toàn thể Gia đình Đa Minh, trình lên Đức Thánh Cha sự việc: Đức Giáo Hoàng Hônôriô III đã ban hành hai sắc lệnh: “Religiosam vitam”(Đời sống tu trì) ngày 22 tháng 12 năm 1216 và “Gratiarum omnium largitori” (Mở rộng mọi ân sủng) ngày 21 tháng Giêng năm 2017,châu phê việc thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, theo tu luật thánh Augustinô.

Kỷ niệm 800 năm ngày đón nhận hai sắc lệnh nói trên sẽ được cử hành trọng thể trong các nguyện đường thuộc Gia Đình Đa Minh, từ ngày 07 tháng 11 năm 2015 (Lễ các Thánh Dòng Giảng Thuyết) cho đến ngày 21 tháng Giêng năm 2017 là ngày kỷ niệm 800 năm sắc lệnh thứ hai được ban hành. Các thành viên thuộc Gia Đình Đa Minh cũng như các tín hữu khác sẽ được hưởng cách dễ dàng hơn những hoa trái thiêng liêng dồi dào bởi Ơn Toàn Xác ủa Năm Thánh, như vị Tổng quyền Dòng đã thỉnh nguyện.

Ngày 08 tháng 08 năm 2015

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, do ủy nhiệm đặc biệt của Đức Thánh Cha Phanxicô, vui lòng cho phép mở Năm Thánh cùng ban Ơn Toàn Xá, theo những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), cho các tín hữu thật lòng sám hối và được đức ái thúc đẩy mà cử hành Năm Thánh; Ơn Toàn Xá có thể lãnh nhận mỗi ngày một lần và có thể dành cho các linh hồn nơi luyện ngục, khi tín hữu hiệp lòng với các mục đích thiêng liêng của Năm Thánh Lòng Thương Xót:

a/ Sốt sắng tham dự các cuộc cử hành mừng Năm Thánh;

b/ Hành hương viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện thuộc Gia Đình Đa Minh, viếng Thánh Thể trong một quãng thời gian tương xứng, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính, kinh Năm Thánh, và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria bằng kinh Mân Côi.

Những thành viên Gia Đình Đa Minh, vì đau yếu hoặc vì lý do hệ trọng không thể tham dự các cử hành Năm Thánh, vẫn có thể lãnh nhận trọn vẹn Ơn Toàn Xá, miễn là xa lánh tội lỗi, có ý hướng thi hành ba điều kiện thông thường, tham dự cách thiêng liêng vào các nghi lễ thánh, cùng với lời cầu nguyện và đau khổ hay nghịch cảnh của đời sống mình, làm của lễ dâng lên Thiên Chúa nhờ Đức Maria.

Vậy, để việc đạt được ơn tha thứ do quyền tháo cởi của Giáo Hội trở nên dễ dàng hơn nhờ vào đức ái mục tử, Tòa Ân Giải Tối Cao tha thiết yêu cầu cáclin hmục Dòng thánh Đa Minh, hãy sẵn lòng cử hành bí tích sám hối tại các địa điểm của Năm Thanh như đã được chỉ định cho họ, và hãy trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân.

Sắc lệnh này có hiệu lực trong Năm Thánh, bất chấp mọi điều trái ngược.

Hồng Y Mauro Placenza
Chánh ánTòa Ân Giải Tối Cao
(ấn ký)

Linh mục Christophoro Nykiel
Chánh văn phòng
(đã ký)

Bài viết liên quan