Giáo Hội Việt Nam

TGPHN: Sắc lệnh – v/v linh mục tự ý rời bỏ bổn phận quá 5 năm liên tục liên quan đến linh mục Giuse Trần Đình Sơn

Nguồn: WGPHN

Bài viết liên quan