Giáo Hội Việt Nam

TGPHN: Thông báo truyền chức phó tế năm 2020

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 28 tháng Tư năm 2020

THÔNG BÁO

TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ NĂM 2020

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự định truyền chức Phó tế cho các chủng sinh có tên dưới đây trong thời gian sắp tới cho Tổng Giáo phận Hà Nội:

 

1. Phêrô NGUYỄN VĂN CAO, sinh năm 1990, Giáo họ Tân Độ, Giáo xứ Xuy Xá.

2. Giuse PHẠM QUANG ĐĂNG, sinh năm 1984, Giáo họ Vĩnh Dự, Giáo xứ Vĩnh Đà.

3. Giuse VƯƠNG VĂN ĐỦ, sinh năm 1984, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên.

4. Giuse TRẦN MẠNH HIỆP, sinh năm 1983, Giáo họ Trại Hương, Giáo xứ Xuân Bảng.

5. Phêrô PHẠM VĂN HÙNG, sinh năm 1988, Giáo xứ Vạn Điểm.

6. Antôn Giuse PHẠM VĂN HƯNG, sinh năm 1987, Giáo xứ Phù Tải.

7. Micae NGUYỄN HOÀNG NAM, sinh năm 1988, Giáo họ Cao Dương, Giáo xứ An Tập.

8. Giuse PHẠM VĂN THẾ, sinh năm 1983, Giáo họ Hoà Mục, Giáo xứ Đạo Truyền.

9. Giuse TRẦN NGỌC VÀNG, sinh năm 1985, Giáo họ Thát Đông, Giáo xứ Bảo Long.

pho te 2020

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết thầy nào mắc ngăn trở chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho Cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đơn thư phản ánh cần phải ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Xin chân thành cám ơn.

Liên lạc với Tòa TGM Hà Nội: Đt. 024 3825 4424; Email: ttgmhn@gmail.com

Nguồn: Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Bài viết liên quan