Giáo Phận Long Xuyên Sinh Hoạt Hội dòng

Thánh lễ khai mạc Tuần tĩnh tâm năm và trao tác vụ Giúp lễ

Vào lúc 05h45 Chúa Nhật ngày 06 tháng 08 năm 2023, tại nhà nguyện Dòng Thánh Gia đã diễn ra thánh lễ khai mạc tuần tĩnh tâm năm và trao tác vụ Giúp lễ cho 05 Tu huynh của Dòng. 

Chủ tế thánh lễ là linh mục Giuse Nguyễn Hữu Tường – đại diện tư pháp giáo phận Long Xuyên, cùng đồng tế có cha giảng phòng Giuse Nguyễn Hồng Quân (ĐCV Thánh Giuse Saigon), cha Bề trên Tổng quyền Đaminh Ninh. Nguyễn Thông Phán, CSF; quý cha trong Dòng và quý Tu huynh có mặt trong kỳ tĩnh tâm năm 2023.

Chia sẻ trong bài giảng lễ Chúa Nhật kính Chúa Hiển Dung, cha chủ tế giới thiệu hình ảnh Chúa Giêsu khi Ngài biến đổi hình dạng, tỏ trước vinh quang Nước Trời cho các Tông đồ. Từ đó, ngài mời gọi mỗi người biết đón nhận những thập giá trong cuộc sống để cùng hướng về Quê Trời, nơi đầy vinh quang của Thiên Chúa. Qua tuần tĩnh tâm năm, mỗi người sẽ có thời gian gần Chúa, sống kết hợp mật thiết với Chúa hơn nữa để cùng nhìn lại đời sống cá nhân, cộng đoàn và Hội dòng.

Cách riêng đối với 05 Tu huynh chuẩn bị nhận tác vụ Giúp lễ, cha nhắn nhủ: “Những người nhận tác vụ Giúp lễ được mời gọi chính yếu là phân phát Mình Thánh Chúa cho dân chúng, nhưng sâu xa hơn, mỗi anh em phải sống triệt để mầu nhiệm tự hủy, noi gương Chúa Giêsu để hiến chính thân mình cho tha nhân”.

Sau bài giảng là nghi thức trao tác vụ Giúp lễ cho các Tu huynh:

+ Tu huynh Giuse Cảnh. Nguyễn Hữu Vương, CSF

+ Tu huynh Đaminh Cẩm. Nguyễn Khải Hoàn, CSF

+ Tu huynh Đamien Nguyễn Văn Thao, CSF

+ Tu huynh Eugène Đoàn Trung Thịnh, CSF

+ Tu huynh Félix Ngô Thành Hưng, CSF

Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

Tuần tĩnh tâm năm 2023 của Hội dòng sẽ diễn ra từ ngày 06-10/08/2023 với chủ đề: “Hiệp hành với tinh thần để Nước Cha Trị Đến”.

Truyền Thông Thánh Gia

Bài viết liên quan