Giáo Hội Việt Nam

Thông Báo về Thánh lễ Khởi đầu Sứ vụ Mục tử của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

THÔNG BÁO
của Tòa Giám mục Xuân Lộc
về việc tham dự Thánh lễ Khởi đầu Sứ vụ Mục tử của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Thánh lễ Khởi đầu Sứ vụ Mục tử Giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân sẽ được cử hành vào lúc 8g30 thứ Tư, ngày 03.03.2021 tại Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc và được truyền trực tiếp trên các kênh truyền thông của Giáo phận.
Thay mặt cho Ban Tổ chức, chúng con xin kính báo về việc tham dự Thánh lễ như sau: do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến rất phức tạp, nên số người tham dự phải hạn chế lại; vì vậy xin:
1. Quý Cha: Kính mời Quý Cha đến hiệp dâng Thánh lễ với Đức Tân Giám mục Giáo phận và Quý Đức Giám mục. Xin Quý Cha mang áo lễ Giáo phận (áo trắng). Quý Cha đang đau bệnh, yếu mệt, ho sốt… không cần đến nhưng xin hiệp thông trong lời cầu nguyện.
2. Quý Tu sĩ: Kính mời Quý Viện phụ, Viện trưởng, Quý Bề trên Tổng Quyền, Bề trên Giám tỉnh và Quý Tu sĩ nam nữ: xin mỗi Dòng, Tu hội… cử hai người.
3. Chủng sinh: Xin Cha Giám đốc Đại Chủng viện và Quý Cha Ban Giám đốc sắp xếp để có khoảng 50 Thầy đại diện (cả các Thầy đang tu học và các Thầy giúp xứ).
4. Giáo dân: Mỗi Giáo hạt xin cử 30 người đại diện. Xin Quý Cha Quản hạt giúp để có các thành phần: Ban Hành giáo, các Giới, các Hội đoàn… Chúng con sẽ sớm gửi Thẻ đeo tham dự Thánh lễ đến Quý Cha Quản hạt.
Xin Quý Cha, Quý Tu sĩ và tất cả những ai tham dự Thánh lễ, giữ các quy định về phòng chống dịch: đeo khẩu trang, khử trùng tay…
Chắc chắn có rất nhiều người muốn được tham dự Thánh lễ này, Ban Tổ chức cũng muốn Thánh lễ quy tụ đông đảo cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận hơn, nhưng với tình hình dịch bệnh hiện nay, xin mọi người vui lòng theo các hướng dẫn trên của Ban Tổ chức và hiệp thông Thánh lễ trực tuyến, cầu nguyện cho Đức cha Gioan, cho Giáo phận, và xin Chúa thương cho dịch bệnh được sớm chấm dứt.
????Văn phòng Tòa Giám mục Xuân Lộc xin kính báo.

Nguồn: giaophanxuanloc.net

Bài viết liên quan