Giáo Hội Toàn Cầu

Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2020

Theo thông lệ hằng năm, vào Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay – lần thứ 94, cử hành vào Chúa nhật 18/10/2020 – hãng tin Fides đã công bố Bản thống kê về Giáo hội Công giáo. Bản thống kê dựa trên nguồn “Sách Niên giám Thống kê của Giáo hội – Annuarium Statisticum Ecclesiae”, ấn bản mới nhất, với các số liệu tính đến ngày 31/12/2018. Các thay đổi so với năm trước (2017) được đặt trong dấu ngoặc đơn như sau: dấu + là tăng; dấu – là giảm; dấu = là không thay đổi.

DÂN SỐ THẾ GIỚI – SỐ TÍN HỮU CÔNG GIÁO

SỐ DÂN TRÊN MỘT LINH MỤC / SỐ TÍN HỮU CÔNG GIÁO TRÊN MỘT LINH MỤC

ĐỊA HẠT GIÁO HỘI – ĐIỂM TRUYỀN GIÁO

TRƯỜNG HỌC CÔNG GIÁO VÀ HỌC SINH

 

BỆNH VIỆN / DƯỠNG ĐƯỜNG, CƠ SỞ BÁC ÁI TỪ THIỆN

Cuối cùng, thống kê về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách (tính đến 16-6-2020) như sau:

BIỂU ĐỒ

Linh mục Công giáo trên thế giới: Tổng cộng 414.065

Tu sĩ trên thế giới: Tổng cộng 183.132

 

Tu sĩ nữ trên thế giới: Tổng cộng 641.661

Giáo lý viên và Thừa sai giáo dân trên thế giới: Tổng cộng 3.452.812

 

Chủng sinh trên thế giới: Tổng cộng 216.044

 

Trường Công giáo và Học sinh (Tổng cộng: 225.851)

 

Bệnh viện/Dưỡng đường, Cơ sở Bác Ái – Từ thiện: Tổng cộng 103.546: Tổng cộng 103.546

 

Thiết kế đồ họa bởi Agenzia Fides (Agenzia Fides, 18/10/2020)

Download file Word bản Tiếng Việt

Download file PDF bản Tiếng Anh

Nguồn: WHĐ

Bài viết liên quan