Giáo Hội Việt Nam

Ủy ban Kinh Thánh: Cuộc họp Ủy Ban Kinh Thánh mở rộng ngày 17-10-2020

Ủy ban Kinh Thánh (UBKT) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã nhóm họp “UBKT mở rộng” lần đầu tiên vào lúc 8g ngày 17/10/2020 tại Hội trường PX. Nguyễn Văn Thuận của Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. Cuộc họp do ĐGM Vincent Nguyễn Văn Bản – Giám mục Ban Mê Thuột, Chủ tịch UBKT – chủ sự

Tham dự cuộc họp có gần 40 tham dự viên, trong đó có: ĐGM Stêphanô Tri Bửu Thiên – Giám mục Cần Thơ, Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD – Thư ký của ĐGM Vincent, Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền – Giám đốc Trung tâm Mục vụ TGPSG và các linh mục, tu sĩ thuộc 14 giáo phận trải dài trên đất nước Việt Nam.

Mở đầu, ĐGM Vincent đã vui mừng chào chúc các tham dự viên và chia sẻ ao ước của HĐGMVN cũng như của UBKT là “làm sao để Lời Chúa thấm nhập trong đời sống đạo của cộng đoàn dân Chúa. Từ đó, Lời Chúa trở thành ngọn đèn soi sáng cách suy tư, hành động và cuộc sống của mọi người”.

Cuộc họp lần này của UBKT tiếp bước theo chương trình đề ra năm 2019 của ĐGM Giuse Võ Đức Minh – Nguyên Chủ tịch UBKT – trong việc phổ biến Lời Chúa “qua phương tiện truyền thông, mạng internet, các lớp học hỏi giáo lý, các bài giảng, các bài suy niệm….Và việc truyền tải Lời Chúa cách sống động bởi những con người đắm chìm, nghiền ngẫm Lời Chúa, thao thức đưa Lời Chúa đến với dân Chúa”.

Với mục tiêu trên, “UBKT mở rộng” lần đầu tiên đã quy tụ các linh mục, tu sĩ đặc trách về Lời Chúa, về Kinh Thánh trong các học viện, Dòng tu, các Đại Chủng Viện… để cùng nhau suy tư, tìm hiểu cách phổ biến Lời Chúa sao cho hiệu quả.

ĐGM Vincent cho biết: UBKT gồm có 2 nhóm:

  1. Nhóm chuyên Kinh Thánh (có 14 nhân sự): Phối hợp với Ủy Ban Phụng Tự để thực hiện bản văn Kinh Thánh cho Phụng vụ.
  2. Nhóm UBKT mở rộng: Giúp phổ biến Lời Chúa và yêu mến Lời Chúa. UBKT đang vận động để 27 Giáo phận đều có nhân sự trong nhóm này.

Sau đó, ĐGM Vincent tuyên bố khai mạc cuộc họp UBKT mở rộng lần đầu tiên.

Báo cáo tổng hợp

Lm GB. Nguyễn Hữu Duy đã trình bày Bản Báo cáo tổng hợp từ một số đơn vị gởi về với những câu hỏi gợi ý như sau: Phương thức phổ biến Lời Chúa? Những thuận lợi trong việc phổ biến Lời Chúa? Một số phương cách phổ biến Lời Chúa đạt kết quả tốt? Sự quan tâm của những người có trách nhiệm? UBKT có thể hỗ trợ được gì?

Những đóng góp của các đơn vị cho thấy bức tranh phổ biến Lời Chúa trong Giáo hội rất phong phú, đa dạng, cần được phổ biến rộng rãi và cần có những sáng kiến mới.

Chia sẻ kinh nghiệm

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu đã chia sẻ kinh nghiệm phổ biến Lời Chúa qua quá trình giảng dạy 173 lớp. Phương pháp dạy: “Giúp học viên tập trung hoàn toàn vào bản văn Kinh Thánh; học viên tự khám phá và nói ra câu trả lời theo những câu hỏi được giáo sư cho trước. Bầu khí lớp học là bầu khí có Thánh Thần, học viên tìm kiếm chân lý trong vui vẻ, học hỏi, cầu nguyện, nghiên cứu chú giải, để Lời Chúa chạm vào trái tim và làm biến đổi cuộc sống của học viên”. Lm. Antôn đã trưng dẫn hình ảnh slide của lớp học và áp dụng cụ thể vào bản văn Lời Chúa.

ĐGM Stêphanô chia sẻ kinh nghiệm 19 năm mở lớp học Kinh Thánh bình dân dành cho những người bình dân, mỗi tuần học 1 giờ. Phương pháp học là học trên bản văn, theo từng chương Kinh Thánh, mỗi người có 1 quyển Kinh Thánh. Trách nhiệm của người giảng dạy phải nghiên cứu kỹ, chi tiết bản văn Kinh Thánh để dẫn chứng, giải thích Lời Chúa.

Cho tới nay, ĐGM Stêphanô đã nghiên cứu và soạn ra bài học để giảng dạy 4 sách Tin Mừng Matthêu, Marcô, Luca, Gioan và sách Sáng Thế Ký. Giáo phận Cần Thơ có 78 nhóm học. ĐGM Stêphanô nhấn mạnh: “Vai trò của mục tử rất quan trọng trong việc mở mang lớp giáo lý Kinh Thánh và việc giáo dục đức tin cho người Công giáo cần phải được củng cố bởi Lời Chúa”. Ngài mời gọi linh mục, tu sĩ tham gia và tiếp tục soạn thêm để hoàn tất cuốn học Kinh Thánh.

Sau khi giải lao, 4 nhóm đã thảo luận với các câu hỏi gợi ý và đã đóng góp nhiều ý kiến nhưng chủ yếu là 2 ý chính: Những phương thức phổ biến Lời Chúa hiệu quả hiện nay nên được phát huy, nhân rộng và nhấn mạnh vai trò của UBKT trong việc phổ biến Lời Chúa cho Giáo hội Việt Nam.

ĐGM Vincent Nguyễn Văn Bản đã đúc kết cuộc họp. Ngài cảm ơn tất cả mọi người đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực. Ngài nhấn mạnh vai trò của người đặc trách Lời Chúa trong Giáo phận, trong các dòng tu là vô cùng quan trọng; cần phát huy khả năng Chúa ban và đóng góp những sáng kiến. Điều mong ước của ngài là làm sao giúp cho các học viên thao thức Lời Chúa qua các cuộc học hỏi, thảo luận, yêu mến và sống Lời Chúa.

Sau cùng, ĐGM Vincent nhắn nhủ các tham dự viên giữ liên lạc với UBKT và liên đới với UB Phụng tự để có sự thống nhất chung.

Buổi họp kết thúc lúc 11g40.

Nguồn: WGPSG

Bài viết liên quan