Giáo Hội Việt Nam

Thiệp chúc mừng Giáng Sinh 2021 của Đức TGM Marek Zalewski

THIỆP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2021
CỦA ĐỨC TGM MAREK ZALEWSKI
– ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH KHÔNG THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

 

Nguồn: WHĐ

Bài viết liên quan