Giáo Hội Việt Nam

Ủy ban Thánh nhạc lưu ý về các bài hát cộng đồng (22.08.2023)

Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ủy ban Thánh nhạc

CÁC BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG

Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn Phụng vụ

Để thực hiện quyết định của Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 50 trong Bản ghi nhớ để thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ”, (Xem số II, mục 5: Soạn thảo danh sách đề nghị các bài ca phụng vụ cho từng Chúa nhật và Lễ trọng với tỉ lệ đáng kể dành cho việc hát cộng đồng), trong thời gian vừa qua chúng con đã cố gắng bàn soạn những bài thánh ca cộng đồng và đã giới thiệu trên trang web hdgmvietnam.com và trang web tgpsaigon.net.

Sau một tháng, chúng con nhận được nhiều gợi ý tích cực cho công việc này.

Dựa trên nhu cầu mục vụ phụng vụ và các gợi ý của các cộng đoàn, chúng con xin lưu ý mấy điều:

  1. Sẽ giới thiệu các bài thánh ca cộng đồng sớm hơn (trước khoảng 2 tháng).
  2. Các bài hát này chỉ mang tính cách gợi ý chứ không áp đặt, xin quý cha thích nghi với hoàn cảnh.
  3. Các bài hát không ghi sẵn hợp âm để người đệm đàn cần chuẩn bị và khơi gợi tinh thần sáng tạo khi dẫn và nâng đỡ tiếng hát của cộng đoàn và ca đoàn.
  4. Bên cạnh đó cũng có những bài có ghi sẵn hợp âm theo chủ định của tác giả.
  5. Ngoài ra, mỗi Chúa nhật hay Lễ trọng, chúng con hướng dẫn ngắn gọn cách ghi hợp âm cho một bài để làm mẫu cho những người đệm đàn học hỏi thêm.

Chúng con hết lòng cảm ơn quý cha và quý cộng đoàn giáo xứ, dòng tu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22-8-2023

Thư ký Ủy ban Thánh nhạc

(đã ký)

Lm. Rôcô Nguyễn Duy

Tải tài liệu về tại đây!

WHĐ (23.08.2023)

Bài viết liên quan