Giáo Hội Việt Nam

Thư mục vụ của Đức giám mục giáo phận tháng 09/2018

Thư mục vụ của Đức giám mục giáo phận tháng 09/2018

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG

THAM GIA HIỆP THÔNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

HƯỚNG ĐẾN NHIỆM KỲ MỚI

Anh chị em thân mến,

Nhiệm kỳ 5 năm (2013–2018) của các nhân sự trong tổ chức của giáo phận sắp kết thúc. Trước hết, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ mà Chúa đã thương ban cho Giáo phận qua các nhân sự nhiệt tình hy sinh phục vụ giáo phận. Chúng ta cũng bày tỏ lòng tri ân đến với cá nhân và tập thể, đã cộng tác với các giám mục của giáo phận để phục vụ cộng đồng dân Chúa trong nhiệm kỳ qua. Và, chúng ta hướng đến việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới (2018 – 2023) với ý thức về những thuận lợi và khó khăn của thời đại cũng như bối cảnh đặc thù của Giáo Phận Long Xuyên. Đặc biệt là hướng đến sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận (1960-2020), thư mục vụ tháng 9 có chủ đề “Giáo Phận Long Xuyên Xây Dựng Cộng Đoàn Tham Gia Hiệp Thông Đồng Trách Nhiệm – Hướng Đến Chuẩn Bị Nhân Sự Cho Nhiệm Kỳ Mới”.

 

Trước hết, chúng ta dùng mô hình Cộng đoàn Kitô hữu thời các Tông đồ trong sách Công Vụ Tông Đồ để soi chiếu vào chủ đề của thư mục vụ. Theo đó, 3 ý tưởng giúp chúng ta suy tư.

 

Thứ nhất, Hội thánh là Mầu nhiệm với đức tin, đức cậy, và đức mến. Đối với giáo hội thời các tông đồ, đức tin thiết yếu là tin vào màu nhiệm Chúa Kitô phục sinh. Đức Cậy thiết yếu tập trung vào sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Phục Sinh, cùng với niềm hy vọng Chúa đang đến trong vinh quang. Và Đức Mến từ lời trăn trối giới luật yêu thương của Đức Kitô trong bữa tiệc ly, là luật tối thượng của cộng đoàn sơ khai. Với đức tin, đức cậy và đức mến này, hội thánh lữ hành, trong đó có Giáo phận Long Xuyên, tuyên xưng hằng ngày trong Thánh lễ: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến”.

 

Thứ đến, Hội Thánh là Hiệp Thông. Đức tin, đức cậy và đức mến của Giáo hội sơ khai được thể hiện trong cách sống hiệp thông. Hiệp thông chủ yếu là hiệp thông với các tông đồ để hiệp thông với nhau. Chính trong sự hiệp thông này mà Giáo hội thời sơ khai được tổ chức: Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung… Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.” (Cv 2, 42-47).

 

Cuối cùng, Hội Thánh là Sứ Vụ, Sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Sống hiệp thông trong đức tin, đức cậy, và đức mến, Giáo hội sơ khai thi hành lệnh truyền của Chúa Kitô, “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Và, với lễ Ngũ Tuần, Giáo hội sơ khai thi hành sứ vụ với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vòa đần cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau tùy theo khả năng thánh thần ban cho…” (Cv 2, 1-4)

 

Công đồng Vaticanô II đã áp dụng cụ thể cho các giáo phận của Giáo hội toàn cầu, trong đó có Long Xuyên, với định nghĩa: “Giáo phận là một phần dân Chúa được trao phó cho một Giám Mục chăn dắt, với sự cộng tác của linh mục đoàn, nhờ sự gắn bó với chủ chăn của mình và được ngài tập hợp trong Chúa Thánh Thần nhờ Phúc Âm và Thánh Thể, phần dân ấy tạo thành một Giáo Hội địa phương, trong đó Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền của Đức Kitô hiện diện và hoạt động thực sự” (GL. Điều 369).

 

Như vậy, xét về các yếu tố cấu thành của một Giáo phận, chúng ta có thể nhận ra có hai yếu tố chính để làm nên một Giáo phận, đó là yếu tố hữu hình và yếu tố thần linh. (1) Yếu tố hữu hình bao gồm (*) Cộng đoàn dân Chúa và (*) Giám mục giáo phận cùng với linh mục đoàn, là những chủ chăn chăm sóc và cai quản cộng đoàn dân Chúa. (2) Yếu tố thần linh bao gồm (*) Lời Chúa và Thánh Thể: Không như những cộng đoàn xã hội khác, cộng đoàn dân Chúa được triệu tập do Lời Chúa, để nghe Lời Chúa và được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Mình Thánh Chúa. Và (*) Chúa Thánh Thần như nguồn sống của cộng đoàn.

 

Như vậy, những yếu tố làm nên một Giáo phận vừa nói trên đây, giúp chúng ta có một cái nhìn rõ nét hơn về bản chất và mục đích của một Giáo phận.

Trước hết, Giáo phận phải diển tả được bản chất thần linh của mình. Giáo phận phát triển không phải chỉ chú tâm xây cất nhiều cơ sở đồ sộ, nhưng là do việc loan báo Tin Mừng, củng cố đức tin, đức cậy, đức mến, và nhất là sống liên kết mật thiết với Đức Kitô. Như vậy, vai trò tiên vàn của các Đức Giám Mục và linh mục đoàn là rao giảng Tin Mừng, cử hành Thánh Thể, và phục vụ công đoàn. Còn những công việc khác, chỉ được coi là phương thế giúp các mục tử thi hành vai trò chủ chăn của mình.

 

Ngoài ra, Giáo phận như một tổ chức hữu hình và vì thế, cần có những cá nhân cũng như các ủy ban và các đoàn thể khác cùng cộng tác với Đức giám mục trong việc tổ chức và điều hành Giáo phận.

Với những nét đặc thù của Giáo phận Long Xuyên và tiếp nối đường hướng của các Đức Giám Mục tiền bối, Giáo phận Long Xuyên đã không ngừng cỗ võ cho mọi thành phần dân Chúa luôn kín múc sức mạnh từ Lời Chúa và Thánh Thể; nhất là sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa vùng sông nước của miền đồng bằng sông Cửu Long này.

Cụ thể là hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập, Giáo phận đề ra 3 đường hướng hoạt động: (1)  Xây dựng Giáo phận thành gia đình của Thiên Chúa; (2) Con người là đối tượng phục vụ trong mọi sinh hoạt của Giáo phận; và (3) Màu nhiệm Chúa Kitô phải là cách sống của toản thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận.

Để thực hiện sứ vụ của mình cách hiệu quả trong tinh thần hiệp nhất với Giáo hội Toàn cầu và với Giáo hội Việt Nam, Giáo phận hiện đang tổ chức giáo phận với trên 230.000 tín hữu thuộc về 212 giáo xứ giáo họ, được phân chia thành 9 giáo hạt. Cộng tác với Đức giám mục chăm sóc cộng đoàn dân Chúa là linh mục đoàn bao gồm 315 linh mục. Ngoài ra, cộng tác với Đức giám mục giáo phận là Hội đồng Linh mục, Ban tư vấn, 18 Ban trực thuộc các Ủy ban của HĐGM Việt Nam.

 

Tới đây, Giáo phận không thể không nhắc đến những con người đã âm thầm phục vụ và hy sinh cho cánh đồng truyền giáo Long Xuyên. Cách riêng, chúng ta trân trọng các linh mục, tu sỹ, chủng sinh và giáo dân, những người luôn sẵn sàng đảm nhận những trách vụ để cùng cộng tác với Đức giám mục Giáo phận trong việc tổ chức, xây dựng và phát triển Giáo phận.

 

Đồng thời, Giáo phận cổ vũ và kêu mời toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt lá linh mục đoàn, tiếp tục thực hiện đường hướng “Tham gia, hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ”khi hướng đến nhiệm kỳ mới trong giáo phận.

 

Anh chị em thân mến,

Giáo phận Long Xuyên cùng hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam trong Năm Thánh mừng kỷ niệm 30 năm 117 vị tử đạo tại Việt Nam được tuyên Thánh (1988 – 19/6 – 2018). Đồng thời, chúng ta cũng hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Giáo phận (1960 – 24/11 – 2020). Quả thật, đây là những mốc thời gian quan trọng và ý nghĩa. Nhân dịp này, chúng ta cùng nhìn lại một chặng đường đã qua với biết bao hồng ân mà Chúa đã thương ban cho Giáo Hội Việt nam nói chung, cho Giáo phận Long Xuyên nói riêng. Nhìn lại để tạ tội vì những lỗi lầm thiếu xót. Nhìn lại để tạ ơn vì bao ơn lành đã lãnh nhận. Xin tri ân các bậc tiền nhân đã làm cho hạt giống đức tin đã sinh nhiều hoa trái trên miền Tây Nam Bộ này.

 

Hướng đến việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới, ước mong mọi thành phần dân Chúa cùng quan tâm và cầu nguyện cho Giáo Phận. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng chúc lành cho tất cả chúng ta.

 

 

Giuse Trần Văn Toản                                                           Giuse Trần Xuân Tiếu

    Giám mục phó                                                         Giám mục Giáo phận Long Xuyên

 

Bài viết liên quan