Thông Tin

Tiểu sử hai Đức Tân giám mục giáo phận Kontum và giáo phận Vĩnh Long

Tiểu sử hai Đức Tân giám mục giáo phận Kontum và giáo phận Vĩnh Long

WHĐ (07.10.2015) – Như tin đã đưa, ngày 07-10-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm hai giám mục chính toà cho giáo phận Kontum và giáo phận Vĩnh Long cùa Giáo hội tại Việt Nam, là Đức chaAloisiô Nguyễn Hùng Vị và Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai.

Sau đây là đôi dòng tiểu sử của hai vị Tân giám mục:

 DucCha_NgHungViTiểu sử Đức Tân giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

 15/08/1952: Sinh tại họ đạo Phú Gia, Hà Nội

1954–1963:  Sống tại giáo xứ Bình Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang

1963–1972: Học tại Tiểu chủng viện Thừa Sai Kontum

1973–1977:  Học tại Giáo hoàng Học viện Piô X, Đà Lạt

1978–1990:  Giúp giáo xứ Bình Cang, Nha Trang

07/04/1990:  Thụ phong linh mục tại Nha Trang

1990–1993: Phó xứ giáo xứ Bình Cang, Nha Trang

1993–2006: Phụ trách chủng sinh Kontum tại Sài Gòn

2006–2008: Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp và đậu bằng cử nhân Phụng vụ

2009: Thư ký Văn phòng Toà Giám mục Kontum

2010–2015: Chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa, Kontum

Dc_PheroHVHaiTiểu sử Đức Tân giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai

 18/05/1954: Sinh tại Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long

1966: Học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Long và sau đó tại Đại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long.

1978:  Sống tại gia đình

1991:  Tiếp tục học tại Chủng viện Vĩnh Long

31/08/1994: Thụ phong linh mục cho giáo phận Vĩnh Long

1994–2004: Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp và đậu bằng tiến sĩ triết học;

2004–2008: Đặc trách ơn gọi tại giáo phận Vĩnh Long

Từ năm 2008: Giáo sư Triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ  và Đại chủng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Tp HCM.

Từ năm 2012:  Phó Giám đốc Đại chủng viện Cần Thơ.

 

WHĐ

 

Bài viết liên quan