Thông Tin

Tự do tôn giáo và nhân quyền tại ASEAN

WHĐ (08.10.2015) – Bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo như một quyền con người phổ quát, bất khả xâm phạm và tuyệt đối cho tất cả mọi người, mọi cá nhân và cộng đồng của ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á); nỗ lực hướng tới việc không phân biệt đối xử vì những lý do sắc tộc, là dân bản địa, lý do giới tính, khuynh hướng tình dục, tư cách công dân, và khuyết tật; tăng cường hợp tác toàn cầu và trong khu vực bằng những hoạt động xuyên ranh giới địa lý và quốc gia: đó là những điều được long trọng cam kết bởi các tổ chức bảo vệ nhân quyền, các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội có văn phòng tại các quốc gia Đông Nam Á vừa nhóm họp gần đây ở Bangkok.

Theo Fides được biết, sự kiện trên được phối hợp tổ chức bởi Diễn đàn Châu Á về nhân quyền và phát triển (FORUM-ASIA), Ủy ban quốc tế các luật gia (ICJ), và Thuyền nhân SOS. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Uỷ ban liên chính phủ của ASEAN về nhân quyền, Ủy ban của ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em; vàông Heiner Bielefeldt, Phúc trình viên đặc biệt của Liên hiệp quốc về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng.

Ông Bielefeldt nhấn mạnh rằng tại Đông Nam Á, “việc chính trị hóa tôn giáo làm suy yếu quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, không chỉ gây thiệt hại cho các nhóm thiểu số, mà còn cho cả những tín đồ của các tôn giáo lớn, vốn không muốn thấy đức tin của mình bị biến thành một công cụ của trò chơi quyền lực chính trị”.

Cũng tham dự Hội nghị này, tổ chức Đoàn kết Kitô giáo Thế giới nhận định rằng đây là cơ hội độc đáo, bởi vì “mọingười của nhiều tôn giáo khác nhau ở khắp Đông Nam Á có thể gặp gỡ và trao đổi về sự bất khoan dung và tự do tôn giáo trong khu vực này”.

Viễn tượng của Hội nghị là nhằm xây dựng “một khuôn khổ của các tổ chức đang cùng nhau thúc đẩy tự do tôn giáo trong khu vực ASEAN”.

(Agenzia Fides)

 Minh Đức

 

Bài viết liên quan