Giáo Hội Toàn Cầu VIDEO

Video: 25 năm ngày Cha Pino Puglisi bị mafia sát hại –Đức Thánh Cha thăm nơi cha Pino bị giết

 

Bài viết liên quan