Lời Chúa

Xin đừng là một Kitô hữu ‘xác ướp’ hay một Kitô hữu ‘lang thang’

Tại nhà nguyện Thánh Mác Ta, Đức Thánh Cha nhắc rằng chỉ có Chúa Giêsu mới là con đường

Vatican: ngày 3, tháng 5, 2016

Hôm nay Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc rằng muốn là một Kitô hữu thì con đường độc nhất để theo là Chúa Giêsu, vì Người đã nói: “Ta là con đường.”

Ngược lại với những người đi theo Chúa Giêsu vì Chúa là con đường, Đức Thánh Cha lưu ý những ai đang chỉ là những Kitô hữu “xác ướp” hay một Kitô hữu “lang thang”.

Các Xác Ướp

“Các Kitô hữu đứng yên, không tiến bước, là các phi-Kitô. Chúng ta không biết chắc họ là ai. Họ là những Kitô hữu hơi bị ‘vô thần hóa’: là những người đứng yên không tiến bước trong đời sống Kitô, không để cho hoa trái của Tám Mối Phúc Thật nở hoa trong đời sống, họ không thực hiện các công trình của lòng thương xót… họ bất động. Tôi xin lỗi khi phải nói rằng họ là những xác chết đã ướp, một xác chết về tinh thần. Có những Kitô hữu là những ‘xác chết về tinh thần,’ bất động. Họ không làm điều gì xấu nhưng họ không làm điều gì tốt.”

Những kẻ lang thang

“Họ là những kẻ lang thang trong đời Kitô. Trong đời, họ quay tới quay lui, và vì thế họ đánh mất sự huy hoàng của việc đến gần Chúa Giêsu trong đời sống Chúa Giêsu. Họ lạc đường vì họ liên tục xoay trở, và thường khi chọn lối sai, dẫn đưa họ đến chỗ bí tắc không đường ra.

Khi đổi hướng sau bao nhiêu lần (con đường) trở thành một trận đồ huyền bí, một bến mê, và họ không biết làm sao để ra khỏi. Họi đã để mất tiếng gọi của Chúa Giêsu. Họ không có la bàn để tìm đường ra và họ cứ phải loay hoay tìm kiếm. Có những Kitô hữu kia, trên hành trình đã bị mê hoặc bởi một cái gì và họ dừng lại nửa đường, bị mê hoặc bởi cái gì họ thấy, bởi một ý tưởng, một đề nghị hay một phong cảnh đẹp. Và họ đã dừng lại! Đời sống Kitô không phải là một sự mê hoặc: mà là chân lý! Đó là Chúa Giêsu Kitô!”

Sau đó Đức Thánh Cha khuyên mỗi người hãy xét xem mình là loại Kitô hữu nào:

Khi chúng ta đứng trước những gì chúng ta ưa thích như những gì thế tục và kiêu danh, hay khi chúng ta đang tiến bước và “thực hành Tám Mối Phúc Thật và các công trình bác ái” trong đời sống hàng ngày. Đức Thánh Cha kết luận: con đường của Chúa Giêsu “có rất nhiều sự an ủi, vinh quang, và cả thập giá nữa. Nhưng luôn luôn chúng ta có bình an trong tâm hồn.”

Bùi Hữu Thư

vietcatholic.org

Bài viết liên quan