ĐTC PHANXICO Giáo Hội Toàn Cầu

Ý cầu nguyện tháng Năm của ĐTC: Cầu cho các Phó tế

WGPSG / Aleteia — Chúa Kitô tự biến mình thành ‘phó tế’ hay người tôi tớ của mọi người. 

Trong video của ĐTC cho tháng Năm, Đức Thánh Cha yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho các phó tế luôn là “một biểu tượng tăng sinh lực cho toàn Giáo hội”. 

Ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô cho tháng Năm – được trình bày trong video mới của ĐTC – là: “phó tế, người bảo vệ tinh thần phục vụ trong Giáo hội và bảo vệ việc canh tân hoạt động tông đồ trong thế giới hôm nay.” ĐTC Phanxicô khuyên chúng ta cầu nguyện cho họ, để họ có thể là “một biểu tượng tăng sinh lực cho toàn Giáo hội”. 

Chức vụ giáo sĩ – chức vụ của những người được hiến thánh để phục vụ Giáo hội, bao gồm ba cấp độ của Bí tích Truyền Chức Thánh: giám mục, linh mục, và phó tế. 

“Phó tế được chia sẻ sứ vụ và ân sủng của Chúa Kitô một cách đặc biệt. Bí tích Truyền Chức Thánh ghi trên họ một dấu ấn không thể xóa bỏ và làm cho họ được đồng hình dạng với Chúa Kitô – Đấng tự biến mình thành ‘phó tế’ hay tôi tớ của tất cả mọi người.” 

Họ là những thừa tác viên được phong chức và là dấu chỉ của Chúa Kitô Tôi Tớ trong lòng Giáo hội. Quả thực, từ Hy Lạp diakonía có nghĩa là phục vụ, và đây là tinh thần xác định chức năng của họ: họ trợ giúp thông qua việc phục vụ Lời Chúa, Phụng vụ và phục vụ những người nghèo nhất và thiệt thòi nhất. 

Theo lời ĐTC, “Họ được hiến thánh để phục vụ người nghèo, những người mang trong mình khuôn mặt của Chúa Kitô đau khổ.” 

Không phải ai cũng biết rằng các linh mục đã được phong chức phó tế để phục vụ cộng đoàn; thậm chí cũng rất ít người biết rằng các phó tế vĩnh viễn – những người cũng sống theo đặc sủng và ơn gọi phục vụ tha nhân – đã kết hôn và sống ‘ơn gọi của họ trong và với gia đình của họ’. Ngày nay, có hơn 46.000 phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới. 

Linh mục Dòng Tên – Frédéric Fornos, Giám đốc của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của ĐTC (bao gồm Phong trào Thanh thiếu niên Thánh Thể EYM) – nhận định rằng: Chúa Giêsu, trong những giờ cuối cùng với các môn đệ, đã tỏ lộ mình là người tôi tớ của Thiên Chúa cách xuất sắc. Những lời cuối cùng của Người đã trở thành hành động khi Người rửa chân cho các môn đệ, như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đó là di chúc của Chúa Giêsu, Đấng được mặc khải là Người tôi tớ đau khổ (xem Is 52,13-53,12). Cả cuộc đời Người là phục vụ: phục vụ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Đây là cách Chúa Giêsu hiểu về cuộc sống của chính mình, như Thánh Matthêu nói với chúng ta: ‘Con Người không đến để được phục vụ mà để phục vụ và trao ban sự sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người’ (Mt 20: 17-28). 

Trong Giáo hội, tất cả chúng ta nên hiện thực hóa thái độ phục vụ này. Các phó tế, biểu tượng của Chúa Kitô Tôi Tớ trong Giáo hội, nhắc nhở chúng ta về điều này. Như Đức Phanxicô nói với chúng ta, họ là biểu tượng tăng sinh lực cho toàn Giáo hội. Giáo hội cần họ. 

Trong điểm 104 của Tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng giám mục Amazon, ĐTC nói mạnh mẽ, “Ngày nay, mục vụ phó tế cũng phải cổ võ hệ sinh thái toàn vẹn, phát triển con người, việc mục vụ xã hội và phục vụ những người trong tình huống dễ bị tổn thương và nghèo đói; mô phỏng theo Chúa Kitô Tôi Tớ và trở thành một Giáo hội thương xót, nhân hậu, liên đới và phục vụ. 

Như lời mời gọi của ĐTC Phanxicô trong video của ĐTC, chúng ta hãy cầu nguyện rằng: Xin cho tất cả các phó tế được “trung thành phục vụ Lời Chúa và người nghèo, để có thể là biểu tượng tăng sinh lực cho toàn Giáo hội.” 

Nguyệt Nguyễn chuyển ngữ từ Aleteia / Nguồn: WGPSG

 

 

 

 

Bài viết liên quan