Thông Tin

“Allô, Giáo hoàng Phanxicô đây… Đúng, cha là Giáo hoàng, không phải con ma đâu…”

Đức Giáo hoàng gọi điện bất ngờ cho một thầy phó tế tháp tùng các cặp ly dị tái hôn.

“Allô, Giáo hoàng Phanxicô đây… Đúng, cha là Giáo hoàng, không phải con ma đâu…”

Paolo Tassinari, thầy phó tế người Ý của giáo xứ Fossano, trong vùng Piémont, vẫn chưa tin vào tai mình. Ngày 25 tháng 1 vừa qua, thầy gởi cho Đức Giáo hoàng một lá thư xin gặp ngài ở Vatican, thầy đại diện nhóm tháp tùng và đào tạo cho những người ly dị tái hôn. Năm ngày sau, ngày 30 tháng 1, Đức Giáo hoàng gọi trực tiếp để “biết thêm về chương trình” này, một chương trình tiếp nhận những người dấn thân trong một “kết hiệp mới”, thầy giải thích cho đài Radio Vatican như trên.

Tìm lại chỗ của mình trong Giáo hội

“Giao kết bị hỏng” (Anello Perduto) là tên của nhóm tiếp nhận và tương trợ được thành lập từ năm 2009, mà mục đích chính là cùng với sự trợ giúp của các nhà tâm lý học, thần học mang lại sự nâng đỡ và an ủi cho bất cứ ai, bất hoặc vì lý do gì, đã thất bại trong hôn nhân của mình, những người này tất cả đều cảm nhận mình “bị mất, bị hỏng” và “bị loại trừ ra khỏi cộng đồng kitô hữu”.

Sau dửng dưng và thù nghịch…

Đức Giáo hoàng gọi cho thầy phó tế chỉ ba phút nhưng đối với những người này, dù cuộc gọi chỉ trong chốc lát, nhưng họ biết trường hợp của họ ở trong đầu Đức Giáo hoàng là đã làm cho họ vui khôn tả, thầy Paolo Tassinari cho biết. Thầy nói, “đối với họ, đó là động lực để hy vọng, một “niềm kích thích thêm nữa, để họ tìm lại chỗ của mình trong Giáo hội”. Trong thư của nhóm gởi cho Đức Giáo hoàng, hơn ba mươi thành viên của chương trình “Giao kết bị hỏng” cho biết niềm vui và nhiệt thành của họ được sống trong cộng đoàn kitô hữu. Họ nói, “sau khi trải qua kinh nghiệm một Giáo hội dửng dưng, thậm chí còn thù nghịch đối với tình trạng của họ, bây giờ họ vui vì có thể “mang lại một ý nghĩa” cho đời sống kitô hữu của họ.

Nói với thầy phó tế, Đức Giáo hoàng cho biết, sắp tới đây ngài sẽ tiếp họ ở một trong các buổi tiếp kiến chung của ngài ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Nguồn tin: Phanxico

Bài viết liên quan